กองทรัสต์ AIMIRT ตอกย้ำความแข็งแกร่ง ปิดดีลเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินคุณภาพ โครงการ ‘เจดับเบิ้ลยูดี นวนคร’ อัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100%

Must read

กองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ เดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในทรัพย์สินคุณภาพแห่งใหม่โครงการ ‘เจดับเบิ้ลยูดี นวนคร’ มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 123.50 ล้านบาท ชูศักยภาพทำเลที่ตั้งใกล้กรุงเทพฯ

ซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มีอัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% เสริมศักยภาพการสร้างรายได้จากค่าเช่าแก่กองทรัสต์ และการกระจายตัวของทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ กองทรัสต์ ‘AIMIRT’

เปิดเผยว่า กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติมอีก 1 โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี (นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน) ในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร

ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพให้แก่กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ อย่างต่อเนื่อง

โดยได้คัดเลือกทรัพย์สินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เพื่อขยายพอร์ตทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพิ่มความมั่นคงจากรายได้ค่าเช่าและช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีเสถียรภาพ

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เข้าลงทุนในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร พื้นที่รวมประมาณ 6,620 ตารางเมตร จาก บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด หรือ BJL ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการคลังสินค้าและโรงงานที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 40 กิโลเมตร

จึงเป็นทำเลยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้า สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อกับระบบโลจิสติกส์ที่หลากหลาย และมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีรองรับ

นอกจากนี้ตัวอาคารยังได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นคลังสินค้าและโรงงานที่มีมาตรฐานสูง และเพิ่งเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2563

นายธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 123.50 ล้านบาท ใช้แหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ถือเป็นการขยายพอร์ตทรัพย์สินให้เติบโตและทำให้กองทรัสต์ ‘AIMIRT’สามารถรับรู้รายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นได้ในทันที

โดยภายหลังจากกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ยังจะส่งผลดีต่อการเพิ่มความหลากหลายด้านแหล่งที่มาของรายได้

และการกระจายตัวของทรัพย์สินแต่ละประเภท ทั้งในด้านของทำเลที่ตั้งทรัพย์สิน ผู้เช่าและประเภทอุตสาหกรรมของผู้เช่า จากศักยภาพของทรัพย์สินใหม่ที่เข้าลงทุนที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100%

และมีระยะเวลาของสัญญาเช่ากับผู้เช่าของโครงการที่มีศักยภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคงระยะยาวประมาณ 14 ปี ช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว

ปัจจุบันกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีทรัพย์สินที่เข้าลงทุนแล้วทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบด้วย ทรัพยสินในกลุ่มคลังห้องเย็น คลังสินค้า และโรงงาน มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ทุกโครงการต่อเนื่องมา

นับตั้งแต่กองทรัสต์จัดตั้ง โดยกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ สามารถรักษาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส อีกทั้งยังเป็นกองทรัสต์ที่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลสูงที่สุดกองหนึ่งในประเทศอีกด้วย

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article