อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม(ITNS) เตรียมขายไอพีโอ 70 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง คาดเข้าเทรด mai ปีนี้

Must read

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ ITNS เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ ITNS ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.82 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ITNS ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 3 ประเภทดังนี้ (1) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (2) ธุรกิจให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ (3) ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS เปิดเผยว่า แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงการในอนาคต รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน อีกทั้งการระดมทุนในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ ITNS อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ด้วยสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับประเทศ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งใช้ในการขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงต่อไป” นายสมชาย กล่าวในที่สุด

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565  บริษัทฯ มีรายได้รวมมูลค่าเท่ากับ 282.63 ล้านบาท 375.39 ล้านบาท 370.95 ล้านบาท และ 176.05 ล้านบาท ตามลำดับ ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการติดตั้ง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 72.64 – 77.74 ของรายได้รวม และรายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.44 – 24.91 ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.30 – 8.01 ของรายได้รวม 

ในปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565  บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 21.25 ล้านบาท 28.83 ล้านบาท 32.59 ล้านบาท และ 22.23 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.52 ร้อยละ 7.68 ร้อยละ 8.78 และร้อยละ 12.63 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนและต้นทุนในการจัดจำหน่ายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม , อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม(ITNS) ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 70 ล้านหุ้น-เข้า mai ใช้ขยายธุรกิจ

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article