ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง TQR ขาย IPO 60 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนตลาด mai ไตรมาสแรกปีนี้

Must read

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

J เผย ปี 65 มีกำไร 202.3 ลบ. ปีนี้ลุยเปิดศูนย์การค้าชุมชุนอีก 2 โครงการ เพิ่มพื้นที่เช่าแสนตร.ม.

J ผลงานปี 65 กำไรพุ่งแตะ 202 ลบ. ภาพรวมธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนเติมโตคาดเปิดเพิ่มอีก 2 โครงการในปีนี้ -  Senior Wellness รับเทรนด์ผู้บริโภค

KCE กำไรปี 65 ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

KCE กำไรปี 65 อยู่ที่ 2,317.23 ล้านบาท ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

ตลท. mai รับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เริ่มซื้อขาย 9 ก.พ. ราคา IPO 26.25 บาทต่อหุ้น

บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี ผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่งในอาหารคนและอาหารสัตว์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 9 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NTSC”

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 60 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในไตรมาส 1/64 ระดมทุนรองรับแผนการขยายธุรกิจการพัฒนาระบบไอที เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และลุยพัฒนาแบบจำลองทางการเงินสำหรับธุรกิจการประกันภัย โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกของปี 2563 กำไรกว่า 68.62 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ โดยมี “เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ของ TQR ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 60.00 ล้านหุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนจาก 170.00 ล้านหุ้นเป็น 230.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.09% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในไตรมาส 1 ของปี 2564

TQR ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) โดยให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมโดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สำคัญ อาทิ คำเสนอขอเอาประกันภัยต่อ (offer) ประเภทของงาน เงื่อนไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าของ TQR ทั้งบริษัทประกันภัย(Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับคู่ค้า ตลอดจน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยและประสานงานให้คู่ค้าของบริษัทฯ สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและลดความเสี่ยงทางธุรกิจของคู่ค้า ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) การลงทุนพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) สำหรับธุรกิจการประกันภัย รวมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังในปี 2560 – 2562 บริษัทมีรายได้รวม 104.96 ล้านบาท 153.75 ล้านบาท 132.49 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 160.47 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 57.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากกลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ส่วนกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 – 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 23.62 ล้านบาท 32.88 ล้านบาท 44.04 ล้านบาทตามลำดับ โดยในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรสุทธิ 68.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.54% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 38.22 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทในปี 2555

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มาจากรายได้หลักจากการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณกว่า 92.00% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

J เผย ปี 65 มีกำไร 202.3 ลบ. ปีนี้ลุยเปิดศูนย์การค้าชุมชุนอีก 2 โครงการ เพิ่มพื้นที่เช่าแสนตร.ม.

J ผลงานปี 65 กำไรพุ่งแตะ 202 ลบ. ภาพรวมธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนเติมโตคาดเปิดเพิ่มอีก 2 โครงการในปีนี้ -  Senior Wellness รับเทรนด์ผู้บริโภค

KCE กำไรปี 65 ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

KCE กำไรปี 65 อยู่ที่ 2,317.23 ล้านบาท ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

ตลท. mai รับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เริ่มซื้อขาย 9 ก.พ. ราคา IPO 26.25 บาทต่อหุ้น

บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี ผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่งในอาหารคนและอาหารสัตว์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 9 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NTSC”

กนง. เผยเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดเงินเฟ้อพื้นฐานเสี่ยงสูงนานกว่าคาด

กนง.ย้ำความจำเป็นทยอยขึ้นดอกเบี้ย สอดคล้องทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ส่งออกชะลอตัวปีนี้ ก่อนฟื้นตัวปี 67 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก คาดเงินเฟ้อพื้นฐานเสี่ยงสูงนานกว่าคาด
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ