ก.ล.ต. สรุปโครงการ Regulatory Guillotine สิ้นปี 64 สำเร็จแล้ว 50 โครงการย่อย

Must read

พรีโม โชว์แผนธุรกิจปี 65 “At Your Service Every Moment” ตั้งเป้ารายได้โต 2-3 เท่าภายใน 3 ปี

พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น” ในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ต่อยอดแผนเติบโตแบบพหุจักรวาล กางแผนธุรกิจปี 2565 พร้อมแนวคิด “At Your Service Every Moment” พัฒนาบริการ 3 กลุ่มหลัก

CIVIL ลุ้นปิดดีลเมกะโปรเจกต์ มูลค่า 5,000–10,000 ล้านบาท ลุยธุรกิจเหมืองหินหนุนผลิตวัสดุก่อสร้าง

CIVIL เผยทิศทาง Q2/65 ลุ้นผลประมูลเมกะโปรเจกต์ มูลค่ารวมกว่า 5,000-10,000 ล้านบาท  ดัน Backlog แตะ 15,000 – 20,000 ล้านบาท ลุยธุรกิจเหมืองหินหนุนผลิตวัสดุก่อสร้าง

SCB CIO แนะทยอยสะสมหุ้นกู้เอกชนทั่วโลกชั้นดีระดับ A – ขึ้นไป คาด H2 แนวโน้มเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ย เริ่มลดอัตราเร่งลง

SCB CIO ประเมินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ แนวโน้มเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเริ่มอยู่ในช่วงทยอยลดอัตราเร่งลง ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง

SPCG คาด Q2/65 ทรงตัวก่อนฟื้น H2/65, ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ ไม่น้อยกว่า 4,700 ลบ.

SPCG คาด Q2/65 ทรงตัวก่อนฟื้น H2/65,ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ ไม่น้อยกว่า 4,700 ล้านบาท และมุ่งขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าดันกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเป็น 2,000 MW ในปี 93

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 63 จนถึงสิ้นปี 64 ก.ล.ต. สามารถดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ได้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วรวมทั้งสิ้น 50 โครงการย่อย ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แล้ว 230.27 ล้านบาท/ปี ลดระยะเวลาดำเนินการได้ 163,379 ชั่วโมงต่อปี และลดจำนวนกระดาษได้ 1,832,508 แผ่นต่อปีโดยในปีนี้ ก.ล.ต. จะดำเนินการต่อเนื่องอีก 38 โครงการย่อย ซึ่งมั่นใจว่าเมื่อครบระยะเวลาโครงการในสิ้นปี 65 จะสามารถดำเนินการได้ครบ 88 โครงการตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ 50 โครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ประกอบด้วย โครงการด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด 14 โครงการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 17 โครงการ ด้านการระดมทุน 15 โครงการ ด้านการกำกับการสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน 3 โครงการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร 1 โครงการ โดยมีโครงการที่สำเร็จเพิ่มเติมในไตรมาส 4/64 จำนวน 7 โครงการย่อย จากทั้งหมด 35 โครงการในปี 64 ได้แก่

- Advertisement -

(1) ปรับปรุงรูปแบบการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งลดการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้น้อยลง โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากภายนอก

(2) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมถึงไม่เป็นภาระเกินสมควรแก่ภาคธุรกิจ

(3) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

(4) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนรวมและตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ

(5) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ภาคธุรกิจ

(6) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการลดทุน เพื่อลดภาระผู้ประกอบธุรกิจในการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกให้จัดส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

(7) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชี เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสำนักหักบัญชี

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

พรีโม โชว์แผนธุรกิจปี 65 “At Your Service Every Moment” ตั้งเป้ารายได้โต 2-3 เท่าภายใน 3 ปี

พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น” ในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ต่อยอดแผนเติบโตแบบพหุจักรวาล กางแผนธุรกิจปี 2565 พร้อมแนวคิด “At Your Service Every Moment” พัฒนาบริการ 3 กลุ่มหลัก

CIVIL ลุ้นปิดดีลเมกะโปรเจกต์ มูลค่า 5,000–10,000 ล้านบาท ลุยธุรกิจเหมืองหินหนุนผลิตวัสดุก่อสร้าง

CIVIL เผยทิศทาง Q2/65 ลุ้นผลประมูลเมกะโปรเจกต์ มูลค่ารวมกว่า 5,000-10,000 ล้านบาท  ดัน Backlog แตะ 15,000 – 20,000 ล้านบาท ลุยธุรกิจเหมืองหินหนุนผลิตวัสดุก่อสร้าง

SCB CIO แนะทยอยสะสมหุ้นกู้เอกชนทั่วโลกชั้นดีระดับ A – ขึ้นไป คาด H2 แนวโน้มเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ย เริ่มลดอัตราเร่งลง

SCB CIO ประเมินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ แนวโน้มเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเริ่มอยู่ในช่วงทยอยลดอัตราเร่งลง ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง

SPCG คาด Q2/65 ทรงตัวก่อนฟื้น H2/65, ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ ไม่น้อยกว่า 4,700 ลบ.

SPCG คาด Q2/65 ทรงตัวก่อนฟื้น H2/65,ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ ไม่น้อยกว่า 4,700 ล้านบาท และมุ่งขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าดันกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเป็น 2,000 MW ในปี 93

GULF-CRC ร่วมทุน ลุยธุรกิจ Solar Rooftop เช่าพื้นที่หลังคา ‘ไทวัสดุ’ ขายไฟกลุ่มเซ็นทรัล

GULF-CRC จับมือ ร่วมทุน ดำเนินธุรกิจ Solar Rooftop นำร่องติดตั้งบนหลังคา “ไทวัสดุ” ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าเครือเซ็นทรัล-กลุ่มอื่น ๆ
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ