ก.ล.ต. เตือนภาคเอกชน ระวังการกระทำที่อาจเข้าข่าย “ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต”

Must read

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอแจ้งเตือนว่า การให้บริการที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการให้บริการที่นอกเหนือจากขอบเขตที่ผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับใบอนุญาต อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

นอกจากนี้ การชักชวนประชาชนในประเทศไทยให้ไปใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจจากต่างประเทศในธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาต รวมทั้งการร่วมกันประกอบธุรกิจ เป็นตัวแทน ช่วยเหลือ หรือเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจจากต่างประเทศมาชักชวนผู้ลงทุนในประเทศไทยในธุรกิจดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดด้วย แล้วแต่กรณี

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือทางแอปพลิเคชัน “SEC Check First”

ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article