ครม. เห็นชอบลงทะเบียน “เราชนะ.com” แจก 3,500 บาท 2 เดือน

Must read

วันที่ 19 ม.ค. 2564 ข่าวจากทำเนียบรัฐบาลรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการ “เราชนะ” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการ “เราชนะ” จะเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าโครงการประมาณ 31 ล้านคน และใช้กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับสิทธิอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน ได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน และผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ประมาณ 15.3 ล้านคน ที่จะถูกคัดกรองอีกครั้ง ว่าจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ที่อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐและต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

  • ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2564

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article