คลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่-แจก 3,500 บาท

Must read

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ จากปัญหาผลกระทบของโควิดระบาด ซึ่งในส่วนของโครงการคนละครึ่งนั้น กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนในรอบเก็บตก รวม 1 ล้านสิทธิ 

ซึ่งมาจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 ยังมีสิทธิคงเหลือ 5 แสนสิทธิ และจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ซึ่งมาจากผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ที่ได้รับสิทธิแล้วแต่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วันแรกที่ถูกตัดสิทธิไป รวมอีก 5 แสนสิทธิ โดยจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า (19 ม.ค.)

“คาดว่าจะเสนอเข้า ครม.สัปดาห์หน้า วันที่ 19 ม.ค. ซึ่งต้องไปผ่านขั้นตอนการใช้เงินกู้ เนื่องจากโครงการในระยะที่ 1 นั้นได้ครบกำหนดไปแล้ว ก็ต้องดูว่าถ้ามีเงินคงเหลือ ก็จะนำมาใช้ในระยะที่ 2” 

รมว.คลังระบุ

ทั้งนี้ คาดว่าภายหลังจากที่ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะเปิดให้ประชาชนได้เริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 20 ม.ค.64 และคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.64 เป็นต้นไป

ส่วนมาตรการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากโควิด-19 รอบใหม่ ได้มีข้อสรุปวงเงินสำหรับการช่วยเหลือไว้ที่ 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยจะเสนอ ครม.ในสัปดาห์หน้าเช่นกัน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสิทธิเยียวยานี้ จะได้รับเงินงวดแรกในช่วงสิ้นเดือน ม.ค.64 เป็นอย่างเร็ว หรือต้นเดือน ก.พ.64 เป็นอย่างช้า

ทั้งนี้ มาตรการบรรเทาผลกระทบนี้จะครอบคลุมประชาชนในทุกกลุ่ม โดยต้องลงทะเบียนผ่านโครงการที่เรียกว่า “เราชนะ”

รมว.คลัง ยังกล่าวถึงมาตรการลดภาระประชาชนในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ว่ากระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว ได้มีข้อสรุปร่วมกันที่จะลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ 90% โดยเหลือชำระจริงแค่ 10% ส่วนการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน จะลดเหลือ 0.01% คาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุม ครม. ได้ภายใน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท นาน 2 เดือน จากมาตรการ “เราชนะ” จะแตกต่างจากมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” ซึ่งกระทรวงการคลังมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนแน่นอน เพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน และมาคัดกรองออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริง ๆ (Negative List) ไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนว่าใครได้รับผลกระทบ (Positive List) ซึ่งวิธีการนั้นส่งผลให้มีจำนวนผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

โดยกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้ว เช่น กลุ่มข้าราชการกว่า 3 ล้านคน พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 33 อีก 11 ล้านคน รวมทั้งผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีเกณฑ์พิจารณาว่ารายได้เท่าใดจึงจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก รายได้เข้า-ออกเดือนต่อเดือน และฐานข้อมูลผู้เสียภาษี เป็นต้น

ส่วนกลุ่มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น “เราชนะ” เช่น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ก็ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่อีกครั้ง และที่กลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่ จะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่เลย

“กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา ต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว ในหลักการก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกันก่อน เช่น กลุ่มแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์ เป็นต้น” 

นายกฤษฎา กล่าว

สำหรับเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงสิ้นเดือน ม.ค.นี้ โดยจะแจกเงิน 2 เดือน คือ ก.พ.และมี.ค. ซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียนจะไม่ยุ่งยากเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ที่มีชุดคำถามเชิงลึก เพื่อพิจารณาว่าได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้กับรอบนี้อยู่ระหว่างสรุป แต่ยืนยันว่าจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ยังพอเพียง

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article