“ซีพี ออลล์” พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ 26-27 และ 30 ต.ค. 66 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% ต่อปี

Must read

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซีพี ออลล์” พร้อมแล้วที่จะเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ในระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 ตุลาคม 2566 โดยจะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

“การเสนอขายหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของผู้ลงทุนทั่วไปที่จะเข้าถึงหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “บวก” (Positive) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ นอกจากนี้ ธุรกิจภายใต้การบริหารของ “ซีพี ออลล์” ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส ยังเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของผู้ลงทุนเป็นอย่างดี

ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการเลือกลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ขณะเดียวกัน “ซีพี ออลล์” พร้อมที่จะเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน ทั้งการเพิ่มสาขาในประเทศและการขยายสู่ต่างประเทศ รวมถึงจะพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและรูปแบบการจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ให้เข้าถึงชุมชน ด้วยสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป” นายเกรียงชัยกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์) และผู้ลงทุนสถาบัน ที่สนใจ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

  1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง)
  2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น KMA ได้อีก 1 ช่องทาง)
  3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-111-1111 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ได้อีก 1 ช่องทาง)
  4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 ต่อ 819 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
  5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY ได้อีก 1 ช่องทาง)
  6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง)
  7. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Dime! ได้อีก 1 ช่องทาง)

*ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
*** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6

‘ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.ซีพี ออลล์ ‘ซีพี ออลล์’ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ช่วงที่ 2 ดอกเบี้ย 3.55-4.20% ต่อปี จองซื้อ 26-27 และ 30 ต.ค. นี้

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article