หุ้น CMO ราคาดิ่งติดฟลอร์ หลังปลด SP กังวลถูกตรวจสอบงบการเงินผิดปกติ

Must read

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ตลท. ปลดเครื่องหมาย SP หุ้น CMO ร่วงดิ่งฟลอร์ทันที 29.75% มาอยู่ที่ 0.85 บาท

โดยก่อนหน้านี้ บมจ.ซีเอ็มโอ (CMO) ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้จัดการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) เกี่ยวกับความผิดปกติของการทำธุรกรรมตามที่ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ CMO ได้แจ้งประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจากการตรวจสอบงบการเงินต่อ ก.ล.ต. โดยตรวจพบความผิดปกติของรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินทดรองจ่าย การจ่ายค่าที่ปรึกษาโดยยังไม่ได้รับรายงานการให้บริการจากคู่สัญญา และความสมเหตุสมผลของการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมมูลค่า 65 ล้านบาทจากนิติบุคคลที่มีบุคคลใกล้ชิดของกรรมการ CMO เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการซื้อในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าว

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บจก.ซีเอ็มโอ ,  CMO คว้างานสร้างพิพิธภัณฑ์กว่า 143 ลบ. คาด H2 โตดีรับไฮซีซันงานอีเวนต์

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article