ตลท. เตรียมพิจารณา เพิ่มเกณฑ์ดูแลหุ้น free float ต่ำ เพื่อลดความผันผวนในการลงทุน

Must read

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแนวทางการออกมาตราการกำกับดูแลหุ้นที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าเกณฑ์ หรือฟรีโฟลทต่ำ (Free Float) ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นเกิดความผันผวนได้ง่าย 

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยอมรับว่าที่ผ่านมา ใช้เกณฑ์การดูแลไม่แตกต่างจากหุ้นที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยในระดับปกติ แต่มีข้อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการกระจายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วซึ่งเกณฑ์นี้ถือว่าไม่ต่ำเลยถ้าเทียบกับเกณฑ์ที่ต่างประเทศกำหนดไว้ระหว่าง 10-15% และหากต่ำกว่านี้บริษัทจะต้องเปิดเผยแก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้บริษัทต้องมีระดับฟรีโฟลทกลับขึ้นมาตามปกติ

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเกณฑ์กำกับดูแลการซื้อขาย เช่น เกณฑ์ Cash Balance หรือต้องซื้อขายด้วยบัญชีเงินสดเท่านั้น รวมถึงมีการจับตาดูพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่แล้ว ขณะที่ในส่วนของผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการลงทุนได้จากงบการเงินหรือข่าวเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่พบว่ายังมีความผันผวนของราคาหุ้นที่มีฟรีโฟลทต่ำสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดังนั้น ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเตรียมพิจารณามาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้การเคลื่อนไหวของหุ้นที่มีฟรีโฟลทต่ำส่งผลให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวน ช่วยสร้างการดูแลอย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกันไม่เกิดความผันผวนที่สูงจนเกินไปโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นื้ ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วจะรีบออกมาประกาศให้นักลงทุนได้ทราบทันที 

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article