ตลท.รับหุ้น TAN เข้าเทรด SET วันที่ 18 ต.ค. ราคาไอพีโอหุ้นละ 16.50 บาท

Must read

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TAN” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566

TAN ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น มีแบรนด์สินค้าภายใต้การดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 5 แบรนด์ โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์นำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่เพียงผู้เดียว ได้แก่ แบรนด์แพนดอร่า (Pandora) เครื่องประดับเงินชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก แบรนด์มารีเมกโกะ (Marimekko) สินค้าไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้านลายพิมพ์และสีสันจากประเทศฟินแลนด์ และแบรนด์แคท คิดสตัน (Cath Kidston) สินค้าไลฟ์สไตล์แนวโมเดิร์นวินเทจจากประเทศอังกฤษ

กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ในกลุ่มหาญ (HARNN) และวุฒิ (Vuudh) ซึ่งให้บริการสินค้ากลุ่มบอดี้แคร์ สกินแคร์ สปา และอโรมาเทอราพี โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหาญถูกนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์หลักในธุรกิจสปาของกลุ่มบริษัทฯ และผู้ได้รับแฟรนไชส์สปาด้วย นอกจากนี้ TAN ยังได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าในเวียดนาม ญี่ปุ่น และสิงคโปร์อีกด้วย โดยปัจจุบันมีสาขาตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 131 สาขา

TAN มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 222.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 77.5 ล้านหุ้น การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรกนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบันหรือนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 16.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,278.75 ล้านบาท และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,950 ล้านบาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TAN เปิดเผยว่า การเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จและความภูมิใจของ TAN ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TAN มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันของแบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและมีอัตราการเติบโตสูง ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชั่น ธุรกิจสปา แฟรนไชส์สปาและธุรกิจไลฟ์สไตล์อาหารและเครื่องดื่ม มีความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ และมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า ภายใต้แนวคิด “Bring the best of the brand to the best of Thailand” ได้เป็นอย่างดี มีช่องทางจัดจำหน่ายครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งมีศักยภาพเติบโตในอนาคตสู่บริษัทชั้นนำในตลาดระดับภูมิภาค ซึ่งภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ TAN มีแผนขยายระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างการเติบโตให้แก่แบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอและต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

TAN มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มนายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม ร้อยละ 74.17 โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ. ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น , TAN พร้อมเทรด 18 ต.ค. นี้ เดินหน้าเข้า SET รุกขยายธุรกิจไลฟ์สไตล์อาหาร-เครื่องดื่ม

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article