ตลท.เชื่อตลาดหุ้นไทยโอกาสเกิด Short Squeeze ยาก

Must read

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสเกิด Short Squeeze ไม่มาก หากเทียบกับปรากฎการณ์ GameStop ในสหรัฐฯ เนื่องด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ

1.การ Short Position ของประเทศไทย จำนวนหุ้นที่ถูก Short จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ และปริมาณการ Short ไม่มาก มีการจำกัดขนาด และ

2.ในตลาดอนุพันธ์ (Derivatives) ในไทยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับด้าน Short สัดส่วนไม่มาก และมีจำนวนผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจำกัด

อีกทั้งยังมีการควบคุมจำนวนสัญญาที่ผู้ลงทุนสามารถมีสถานะได้ (Position Limit) ในแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็น single stock futures, SET50 futures ทำให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไล่ซื้อหุ้นที่ถูกทำ Short Sales เป็นไปยากกว่าสหรัฐฯ

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article