ตลท. เอ็ม เอ ไอ รับ บมจ. เอสเตติก คอนเนค (TRP) เริ่มซื้อขาย 24 ต.ค. นี้ ราคาไอพีโอ 14.00 บาทต่อหุ้น

Must read

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เอสเตติก คอนเนค เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TRP” ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

TRP ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรมภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป เช่น การผ่าตัดดึงหน้า (Face-Lock) การผ่าตัดตาสองชั้น การผ่าตัดเสริมจมูก และบำรุงผิวพรรณ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 40 ปี บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการศัลยกรรมความงามร้อยละ 97 ปัจจุบันธีรพรคลินิกเปิดให้บริการในอาคารสำนักงาน 5 ชั้น บนถนนเจริญนคร เขตคลองสาน มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,157 ตารางเมตร มีห้องผ่าตัด 6 ห้อง ห้องให้คำปรึกษา 3 ห้อง และทีมแพทย์ 26 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลสำหรับศัลยกรรมความงาม บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี ซึ่งจะมีพื้นที่ใช้สอย 9,918 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนประมาณ 922 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 4 ปี 2567

TRP มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 175 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 260 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 90 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 67.5 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 13.5 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 9 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 14.00 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 1,260 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,900 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 21.12 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค. 65 ถึง 30 มิ.ย. 66) ซึ่งเท่ากับ 232 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.66 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสเตติก คอนเนค (TRP) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการดูแลความงามบนใบหน้าโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และยังคงมุ่งมั่น พัฒนาเทคนิคการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดที่มากขึ้นร่วมกับสนับสนุนทีมแพทย์ให้ทำงานวิจัยและเข้าร่วมสัมมนาต่างประเทศ โดยเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด ทั้งการดึงหน้า ตาและจมูก เพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมั่นว่า ทีมแพทย์ของบริษัทเป็นผู้นำด้านการผ่าตัดบนใบหน้าในระดับภูมิภาคเอเชีย สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

TRP มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ กลุ่มครอบครัวจิรยั่งยืน ถือหุ้น 65.57% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายใน แต่ละปี

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.teerapornclinic.com และ www.set.or.th

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.เอสเตติก คอนเนค , เอสเตติก คอนเนค (TRP) เคาะราคาขาย IPO ที่ 14 บาท เปิดจอง 10-12 ต.ค. นี้

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article