ตลท.ให้ NEW แจงงบฯ 6 เดือน บุ๊กขาดทุนมูลค่าสินทรัพย์ฯ-ค่าใช้จ่ายสูง 217 ลบ.แต่รายได้แค่ 7 ลบ.

Must read

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566 เกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 90 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังปรากฏรายการต้นทุนในการจัดจำหน่าย 127 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีรายได้ 7 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 308 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่อง และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ NEWS และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : NEWS จับมือ AQUA ลงทุน 500 ลบ. เข้าซื้อ Nestify รุกธุรกิจ P2P Lending

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article