ตลท.ให้ OTO แจงงบการเงิน งวด 6 เดือนปี 66 หลังผู้สอบบัญชีพบจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน ก่อนบอร์ดอนุมัติ

Must read

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 66 ซึ่งผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่บริษัทจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินก่อนที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายซื้อที่ดิน 140 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 96 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน 134 ล้านบาท

อีกทั้งยังมีรายการเงินให้กู้ยืม 100 ล้านบาท แก่บริษัทจดทะเบียนอีกแห่งหนึ่งที่บริษัทลงทุนและมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 26 ต.ค.66 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ OTO และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

ข่าวอื่นที่เกียวข้อง : บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ , OTO คว้างาน รฟท.มูลค่า 110 ลบ. พร้อมลุยประมูลงานใหม่เพิ่ม

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article