ตลาดหลักทรัพย์ เผย บมจ.ไทยติดอันดับ DJSI ระดับ Gold Class สูงสุด 11 บริษัท

Must read

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 11 บริษัทไทย โดดเด่นด้านความยั่งยืน โดยมีจำนวนบริษัทที่ติดอันดับ Gold class  สูงสุดของโลกจากผลการจัดอันดับในรายงาน “The Sustainability Yearbook 2021” โดย S&P Global ในจำนวนนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย 10 บริษัท ได้แก่ BANPU, BTS, IRPC, PTT, PTTEP, PTTGC, SCC TOP, TRUE และ TU และบริษัทไทย 1 บริษัท ได้แก่ ThaiBev ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับตลาดทุนได้รับการยอมรับในระดับสากล

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” พร้อมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth)

โดยมีบริษัทที่ได้รับการประเมินความยั่งยืนในปี 2020 จำนวน 7,033 บริษัท (ใน 40 ประเทศ) มีบริษัทอยู่ใน The Sustainability Yearbook 2021 จำนวน 631 บริษัท

จากรายงานพบว่า มีบริษัทไทยอยู่ระดับ Gold class มากที่สุดจำนวน 11 บริษัท ดังนี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)หรือ BANPU , บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หรือ BTS, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หรือ IRPC, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)หรือ PTTEP , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ PTTGC, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)หรือ PTT, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU,บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE,  และบริษัทไทยเบฟ(Thai BEV)

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนทุกระดับและทุกภาคอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) ด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ESG ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการรายงานข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อบริษัทจดทะเบียนในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสำหรับผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยล่าสุด 11 บริษัทไทย ถูกจัดอันดับความยั่งยืนระดับ Gold class ในรายงาน “The Sustainability Yearbook 2021” โดย S&P Global ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดจากการประเมินความยั่งยืนของบริษัททั่วโลกใน 40 ประเทศ รวมกว่า 7,000 บริษัท” นายภากรกล่าว

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article