ตลท.ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ รับ บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล (MMM23) เริ่มซื้อขาย 18 ธ.ค. นี้

Must read

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดเผยว่า LiVEx ยินดีต้อนรับ บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน LiVEx โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MMM23” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดย MMM23 ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานขาย การตลาด และการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ แก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทุกประเภท รวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสองมาทำการปรับปรุงพัฒนาเพื่อจำหน่าย เช่น โครงการบ้านเดี่ยว โครงการบ้านทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ 1) กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2) กลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์

MMM23 มีทุนชำระแล้ว 118 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 115 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ต่อผู้ลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 2.75 ล้านหุ้น และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 0.25 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 25.50 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,003 ล้านบาท มีบริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล (MMM23) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด รวมถึงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยธุรกิจของบริษัทถือเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่เข้าช่วยเหลือทางด้านการตลาดและการขายแก่ผู้ประกอบการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เช่น การวางเงินประกันสัญญา การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย การว่าจ้างบุคลากรเพิ่ม รวมทั้งเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ MMM23 มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO คือ บริษัท เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 84.7% นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ถือหุ้น 6.4% และนางสาวณิชา โรจน์วัฒนาถือหุ้น 6.4%

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.mmmcapitalplc.com และ www.live-platforms.com/live-exchange

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article