“ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย”จะนำหุ้นเข้า mai ยิ่นไฟลิ่งขาย IPO 130 ล้านหุ้น

Must read

พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อเดือน มิ.ย.สูงขึ้น 7.66 % สูงกว่าตลาดคาด, ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 2.51%

พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อเดือนมิ.ย.สูงขึ้น 7.66 % สูงกว่าตลาดคาด, ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 2.51% ผลจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เฉลี่ยเงินเฟ้อ 6 เดือน สูงขึ้น 5.61 %

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 12th South East Asian Table Tennis Championships 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 12th South East Asian Table Tennis Championships 2022 ซึ่งจัดโดยสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

ศาลอาญา ยกฟ้อง “คุณหญิงกอแก้ว” กับพวกพ้นผิด ในกล่าวหาใช้เอกสารที่มีลายมือชื่อปลอม

ศาลยกฟ้อง คุณหญิงกอแก้วกับพวก โดนกล่าวหาปลอมเอกสาร ชี้หลักฐานไม่ชัดว่าปลอม ทำให้คุณหญิงกอแก้วและลูกเขยพ้นมลทิน

CHIC โรดโชว์หุ้น IPO ฉายภาพธุรกิจที่มีศักยภาพ วางกลยุทธ์โตก้าวสู่ Digital Transformation

CHIC ผนึก เมย์แบงก์ (MST) โรดโชว์หุ้น IPO ผ่านระบบออนไลน์ ให้ข้อมูลภาพรวมธุรกิจ กลยุทธ์สร้างการเติบโต ผู้นำโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกในประเทศ เตรียมระดมทุน ปรับปรุง-ขยายสาขาในประเทศ ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ก้าวสู่การเป็น Digital Transformation

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) หรือ 24 จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 130 ล้านหุ้น หรือ 30.23% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งได้แต่งตั้งให้บล.ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการภายในปี 65-66

- Advertisement -

ทั้งนี้ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทปรับอากาศและระบายอากาศแบรนด์ชั้นนำ มาตรฐานสากลยี่ห้อ TROX และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศแบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลหลายรายเช่น TRANE, AAF, KRUGER HONEYWELL เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และงานรับเหมาก่อสร้างเพื่อสามารถให้การบริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 215,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 150,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 300,000,000 หุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ถือหุ้น 105,000,000 หุ้น คิดเป็น 35% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 24.42% นายสันติ มณีวงศ์ ถือหุ้น 105,000,000 หุ้น คิดเป็น 35% จะลดเหลือ 24.42% นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา ถือหุ้น 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 10% จะลดเหลือ 6.98% นางประไพ วงศ์มาเกษ ถือหุ้น 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 10% จะลดเหลือ 6.98% และ นายพูลสวัสดิ์ ศรีภัทรานุสรณ์ ถือหุ้น 30,000,000 หุ้นคิดเป็น 10% จะลดเหลือ 6.98%

ผลประกอบการในช่วงปี 62-64 บริษัทมีรายได้รวม 368.15 ล้านบาท, 402.16 ล้านบาท และ 642.11 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการ 112.99 ล้านบาท, 156.85 ล้านบาท และ 396.26 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนรายได้จากการจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ 248.54 ล้านบาท, 244.59 ล้านบาท และ 245.21 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้อื่น 6.62 ล้านบาท, 0.72 ล้านบาท และ 0.64 ล้านบาทตามลำดับ

ขณะที่กำไรสุทธิในปี 62-64 จำนวน 33.01 ล้านบาท, 6.94 ล้านบาท และ 19.46 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.97%, 1.73% และ 3.03% ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลำดับ

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิในปี 63 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 62 มีสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัวลงและทำให้บริษัทลดอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลงเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นหลัก ในขณะที่ปี 64 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 63 เนื่องจากรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ขยายตัวขึ้นจากการขยายฐานทุนจดทะเบียนเพื่อประมูลงาน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

ณ สิ้นปี 64 มีสินทรัพย์รวม 411.92 ล้านบาท หนี้สินรวม 274.94 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 316.98 ล้านบาท

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง :

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อเดือน มิ.ย.สูงขึ้น 7.66 % สูงกว่าตลาดคาด, ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 2.51%

พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อเดือนมิ.ย.สูงขึ้น 7.66 % สูงกว่าตลาดคาด, ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 2.51% ผลจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เฉลี่ยเงินเฟ้อ 6 เดือน สูงขึ้น 5.61 %

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 12th South East Asian Table Tennis Championships 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 12th South East Asian Table Tennis Championships 2022 ซึ่งจัดโดยสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

ศาลอาญา ยกฟ้อง “คุณหญิงกอแก้ว” กับพวกพ้นผิด ในกล่าวหาใช้เอกสารที่มีลายมือชื่อปลอม

ศาลยกฟ้อง คุณหญิงกอแก้วกับพวก โดนกล่าวหาปลอมเอกสาร ชี้หลักฐานไม่ชัดว่าปลอม ทำให้คุณหญิงกอแก้วและลูกเขยพ้นมลทิน

CHIC โรดโชว์หุ้น IPO ฉายภาพธุรกิจที่มีศักยภาพ วางกลยุทธ์โตก้าวสู่ Digital Transformation

CHIC ผนึก เมย์แบงก์ (MST) โรดโชว์หุ้น IPO ผ่านระบบออนไลน์ ให้ข้อมูลภาพรวมธุรกิจ กลยุทธ์สร้างการเติบโต ผู้นำโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกในประเทศ เตรียมระดมทุน ปรับปรุง-ขยายสาขาในประเทศ ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ก้าวสู่การเป็น Digital Transformation

ORI เผย H1/65 ยอดขายแตะ 1.7 หมื่นล้าน H2 ลุยเปิด 20 โครงการ 2.65 หมื่นลบ.

ORI เผย H1/65 ยอดขายแตะ 1.7 หมื่นล้าน H2 ลุยเปิดเพิ่ม 20 โครงการ มูลค่า 2.65 หมื่นลบ. หนุนยอดขายปีนี้เข้าเป้า 3.5 หมื่นลบ.
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ