ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

Must read

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล ดูแลสายงาน Integrated Channels and Business Solutions Division  นางชลารัตน์ พินิจเบญจพล ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์เครดิต นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ ร่วมดูแลสายงาน Transaction and Wealth Banking Division  และ ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์  ดูแลสายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร

นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล ปัจจุบันอายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท Master of International Affairs, School of International and Public Affairs จาก Columbia University, New York และ Master of Arts in Applied Economics, University of Michigan (Ann Arbor) ประเทศสหรัฐฯ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การชำระเงินลูกค้าบุคคลและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้าบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายธุรกิจลูกค้าบุคคล และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงาน Integrated Channels and Business Solutions Division 

นางชลารัตน์ พินิจเบญจพล อายุ 43 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA จาก Carnegie-Mellon University สหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2542 ที่ฝ่ายกิจการสาขาในประเทศ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและย่อม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและย่อม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตภัณฑ์เครดิต

นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ อายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประการณ์การทำงานกับ บริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด และบริษัท ซันไมโครซิสเต็ม จำกัด  เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์บรรษัท เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจจีน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจจีน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดธุรกิจข้ามประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจข้ามประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ข้ามประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนากระบวนการลูกค้าธุรกิจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการร่วมดูแลสายงาน Transaction and Wealth Banking Division 

ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Engineering Management จาก University of Missouri, Roola, ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก Electrical Engineering จาก Imperial College, University of London, UK มีประสบการณ์การทำงานกับ  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม จำกัด เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปีพ.ศ.2563 ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article