บลจ.ทิสโก้ปลื้ม กอง TGENOME กระแสฮอต รับเทรนด์ดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล

Must read

บลจ.ทิสโก้ ปลื้ม ลูกค้าให้การตอบรับกองทุน ทิสโก้ Genomic Revolution (TGENOME) เป็นอย่างดีจนใกล้เต็มจำนวนเงินทุนโครงการที่ 1 หมื่นล้านบาท รับกระแสการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว พร้อมบริจาคค่าธรรมเนียมการขายกองทุนให้กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งกว่า 4 ล้านบาท


นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า หลังจากวันที่ 4 -12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution (TGENOME) ความเสี่ยงระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution ที่ได้รับประโยชน์จากการยืดอายุขัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

โดยมียอดซื้อเข้ามาจำนวนมากจากทั้งช่องทางของธนาคารทิสโก้ และตัวแทนสนับสนุนการขาย ทำให้ปัจจุบันกองทุนมียอดซื้อเข้ามาจนใกล้เต็มจำนวนเงินทุนโครงการที่ 1 หมื่นล้านบาท

“ลูกค้าให้การตอบรับกองทุน TGENOME เป็นอย่างดี เพราะเริ่มเข้าใจถึงกระแสการดูแลสุขภาพยุคใหม่อย่าง “จีโนมิกส์” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับโลก ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนและหลากหลายของมนุษย์ ด้วยวิธีถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ โดยลงลึกการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคอย่างแม่นยำ แบบ ‘จำเพาะรายบุคคล’ ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาหาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ซึ่งในแง่การลงทุนนั้น ผู้ลงทุนก็มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพราะได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่รวมสองเมกะเทรนด์ของโลก คือ เฮลธ์แคร์ และเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน ขณะที่โอกาสการเติบโตของธุรกิจจีโนมิกส์ก็อยู่ในระดับที่ดี เช่น การตรวจหามะเร็งจากตัวอย่างเลือด (Liquid Biopsies) ข้อมูลจาก Polaris Market Research คาดว่าในระหว่างปี 2562 – 2569 มูลค่าตลาด Liquid Biopsies จะเติบโต 21.9% ต่อปี จากปี 2561 มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 65.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสที่ดีหากลูกค้าจะได้ลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจเช่นนี้” นายสาห์รัชกล่าว

นายสาห์รัช กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี้ นอกจากจะได้รับโอกาสที่ดีในการลงทุนแล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง สำหรับเป็นทุนในการรักษาผู้ป่วยและกิจกรรมอื่นๆ ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยทุกๆ ยอดซื้อกองทุน TGENOME 100,000 บาท ในระหว่างวันที่ 4 – 12 มกราคม 2564 ผ่านบลจ.ทิสโก้ ธนาคารทิสโก้ และบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้จะบริจาคค่าธรรมเนียมการขายกองทุน 50 บาทให้กับกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง ซึ่งในครั้งนี้คาดว่าจะส่งมอบเงินให้กับกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งกว่า 4 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุน TGENOME มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยกองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงปัจจุบันตามข้อมูลของ บลจ.ทิสโก้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่ 22.19% 122.11% ต่อปี 37.37% ต่อปี 29.26% ต่อปี และ 22.92% ต่อปี ตามลำดับ
ซึ่งสามารถเอาชนะดัชนีชี้วัดกองทุน ได้แก่ ดัชนี S&P 500 ที่ในช่วงเวลาเดียวกันสร้างผลตอบแทนได้ 8.93% 15.15% ต่อปี 12.28% ต่อปี 14.15% ต่อปี และ 11.46% ต่อปี ดัชนี MSCI World ในช่วงเวลาเดียวกันสร้างผลตอบแทนได้ 7.93% 10.41% ต่อปี 7.74% ต่อปี 10.48% ต่อปี และ 7.90% ต่อปี และดัชนี NASDAQ Biotech ซึ่งเป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นไบโอเทค ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ -0.82% 36.90% ต่อปี 7.40% ต่อปี 6.61% ต่อปี และ 5.97% ต่อปี ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุนเปิด TGENOME ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article