บลจ.ทิสโก้ ชูบริการ “เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์” ผ่านแอปพลิเคชัน “TISCO My Fund”

Must read

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจลงทุนกับ บลจ.ทิสโก้ และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ล่าสุดได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “TISCO My Fund” ให้สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ เพียง 4 ขั้นตอน คือ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TISCO My Fund ผ่าน App Store ในระบบ IOS และ Play Stroe ในระบบ Android 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและทำแบบประเมินความเสี่ยง  3. ผูกบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ 4. ยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง Video Call กับเจ้าหน้าที่ พร้อมรอผลการอนุมัติทางอีเมล์

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนของบลจ.ทิสโก้ ที่มีนโยบายการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน TISCO My Fund พร้อมอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบพอร์ต และสถานะการทำรายการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทุกสถานการณ์ พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีผ่าน TISCO My Funds และลงทะเบียนใช้งาน TISCO My Funds ภายในวันที่ 5 – 31 ตุลาคม 2563 รับหน่วยลงทุนกองทุน กองทุนเปิดทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) สูงสุด 200 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์) 

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article