บล.ดีบีเอสฯ ยืนยันคงธุรกิจค้าหลักทรัพย์ในไทย รุกขยายธุรกิจลูกค้าส่วนบุคคล-สถาบัน

Must read

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยว่า ตลอด 25 ปีที่เปิดให้บริการได้พัฒนาบริการการบริหารความมั่งคั่งซึ่งช่วยให้ลูกค้าส่วนบุคคลและลูกค้าสถาบันของบริษัทฯ สามารถวางแผนบริหารความมั่งคั่งของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจากคำแนะนำและยุทธวิธีด้านการการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นของบริษัทฯ ในการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้กำลังดำเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการให้บริการการบริหารความมั่งคั่งเพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับนักลงทุนไทยที่มีแนวโน้มการปรับเปลี่ยนการลงทุนมาเป็นการลงทุนด้วยตนเองที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับการอำนวยความสะดวก และมีความคล่องตัวในการเทรด/ซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ของบริษัทฯ รวมถึงแอปพลิเคชัน DBSV mTrading TH ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อทำการเทรดผ่านระบบออนไลน์ในตลาดหลักทรัพย์หลัก 7 แห่งทั่วโลก ได้โดยตรง (ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น)

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของบริษัทฯ ในการนำความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนบริหารจัดการทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่งแบบดิจิทัลจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการลงทุน และสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุน

บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในระยะยาวในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ และมุ่งเน้นการขยายธุรกิจลูกค้าส่วนบุคคลและลูกค้าสถาบัน เพื่อปลดล็อคและเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ต่อไป

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article