บอร์ด OR ไฟเขียวแผนลงทุน 5 ปี วงเงิน 101,486.8 ลบ. เน้นลงทุนในธุรกิจ Mobility และธุรกิจ Lifestyle 

Must read

บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า คณะกรรมการ OR อนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 66-70) จำนวน 101,486.8 ล้านบาท ภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth หรือ เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

โดยมีกลยุทธ์การเติบโตแบบ Outside-In Growth ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ OR อาทิ เครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน เครือข่ายร้านค้าต่าง ๆ (Physical Platform) ควบคู่กับ Digital Platform เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ ก่อให้เกิด “Inclusive Growth Platform” ในการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดเติบโตไปพร้อมกับ OR

แผนการลงทุน 5 ปี จำนวน 101,486.8 ล้านบาท แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลัก

1. ธุรกิจ Mobility งบลงทุนรวม 31,355.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.9% ของงบรวม

2. ธุรกิจ Lifestyle งบลงทุนรวม 33,861.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33.3%

3. ธุรกิจ Global งบลงทุนรวม 16,410.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.2%

4. ธุรกิจ Innovation & New Business งบลงทุนรวม 19,859.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19.6%

OR ระบุว่าการลงทุนของบริษัทเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Oil Ecosystem) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายระบบจัดเก็บ และการกระจายผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย

มุ่งเน้นสู่การใช้พลังงานสะอาดผ่านการลงทุนขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “EV Station PluZ” ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station อีกทั้งมุ่งหวังเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจ Cafe Amazon ตลอด Value chain รวมทั้งหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ All Lifestyles เพื่อการเติบโตร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

นอกจากนั้นยังแสวงหาการเติบโตในต่างประเทศผ่านการขยายเครือข่ายไปยังประเทศใหม่ๆ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ (Asset-Light Growth) ในตลาดใหม่ และยังแสวงหาธุรกิจใหม่ (OR new S-curve) เพื่อสนับสนุนต่อยอดในธุรกิจปัจจุบัน สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก , OR จับมือ Innobic และ NRPT ร่วมพัฒนาธุรกิจ Plant-based ผ่านธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมัน

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -

Latest article