ผู้นำไทย-สิงคโปร์ ร่วมหารือต่อยอด ความร่วมมือเศรษฐกิจ ดิจิทัล-พลังงาน-อาหาร

Must read

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายทาร์มัน ชันมูการัตนัม (H.E. Mr. Tharman Shanmugaratnam) ประธานาธิบดีสิงคโปร์ และพบหารือทวิภาคีกับนายลี เซียนลุง (H.E. Mr. Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า สิงคโปร์ถือเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิด ซึ่งไทยจะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับมิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน โดยควรใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความร่วมมือ พร้อมหารือถึงความร่วมมือในมิติที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ อาทิ พลังงาน อาหารและสินค้าเกษตร การเงิน การลงทุน และเชิญชวนให้ไปลงทุนด้าน Data Center ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรียังหวังที่จะขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทวิภาคี ตลอดจนด้านเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมสีเขียว พันธบัตรสีเขียว และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และยินดีที่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้ไทยและสิงคโปร์พร้อมเดินหน้าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งไทยและสิงคโปร์จะได้ร่วมกันยกระดับการเติบโต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกัน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวยินดีถึงการเชื่อมโยงระบบ PromptPay- PayNow ของทั้งสองประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก

ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญและพร้อมกระชับความร่วมมือด้านพลังงาน การเงิน (financial sector) รวมถึงด้านความมั่นคงทางอาหาร ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารให้สิงคโปร์ โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรจากไทย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกับความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ จากแบบเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น เศรษฐกิจสีเขียว การค้า (trading) โดยในภูมิภาคอาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการพัฒนา ทั้งนี้ ภาคเอกชนของไทยมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะร่วมลงทุนในสาขาใหม่ๆ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือแบบเดิม (traditional cooperation) ก็ยังมีความสำคัญ มีความใกล้ชิด และมีบทบาทสำคัญต่อไทยและสิงคโปร์ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรต้องเดินหน้าร่วมมือกันในการประชุม ASEAN-GCC เพราะมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุย ทั้งด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ และโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เยือนไทยในโอกาสแรกที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article