พาณิชย์ เดินแผนปี 65 จับมือ 6 หน่วยงานพาณิชย์ เร่งปั้นผู้ประกอบการ BCG

Must read

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือกับ 6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “เศรษฐกิจแพลตฟอร์มขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำ BCG ยุคใหม่” ร่วมกัน

โดยในปี 2565 จะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรม เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ BCG และใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางการตลาด ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการได้ประโยชน์กว่า 1,600 ราย และสร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 517 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ระยะ และมีสินค้านำร่องเป้าหมาย 5 กลุ่ม คือ 1.อาหารแห่งอนาคต 2.อาหารสัตว์เลี้ยง 3.บรรจุภัณฑ์ 4.ไลฟ์สไตล์ และ 5.เครื่องสำอางสมุนไพร

สำหรับระยะที่ 1 จะเน้นการพัฒนาคนและสินค้า และส่งเสริมการใช้นวัตกรรม ซึ่งกิจกรรมด้านการพัฒนาคน จะมีการปรับหลักสูตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) โดยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ BCG เช่น หลักสูตรเกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก, หลักสูตรยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (Up skill & Re skill) รวมถึงหลักสูตร E-Learning ส่วนกิจกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม

อาทิ โครงการบ่มเพาะแบรนด์ผู้ประกอบการ BCG, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก, โครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน, โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น “Qurated Fashion Incubation Project 2022”, โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก

ระยะที่ 2 จะเน้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้า BCG ของไทย โดยจะมีการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า BCG ภายใต้แคมเปญ BCG #BetheChange การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการออกแบบ แฟชั่น และอาหารแห่งอนาคต เป็นต้น

ระยะที่ 3 จะเน้นส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นแพลตฟอร์มพันธมิตรของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ รวมถึง Thaitrade.com ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การเชื่อมโยง Thaitrade.com ให้เข้าถึงระดับชุมชนผ่านการประสานงานกับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีศักยภาพ และการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ (OBM) ระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ส่งออกสินค้า BCG

“กรมฯ มั่นใจว่า การบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “เศรษฐกิจแพลตฟอร์มขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำ BCG ยุคใหม่” ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจด้านส่งเสริมการค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จะช่วยยกระดับโครงการให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และช่วยเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ BCG ของประเทศในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 5 กลุ่ม ให้มีมากขึ้น และช่วยให้สินค้า BCG ของไทยเปิดตัวออกสู่ตลาดต่างประเทศ และนำรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็น BCG Economy ที่เป็นวาระแห่งชาติด้วย” นายภูสิตกล่าว

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -

Latest article