สศค. เผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาค เดือน พ.ย.64 ปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกภูมิภาค

Must read

ttb analytics คาดผู้ประกอบการร้านอาหารปี 65 แบกรับต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นกว่า 9-12% ของรายได้

ttb คาดผู้ประกอบการร้านอาหารปี 2565 แบกรับต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นกว่า 9-12% ของรายได้ แนะรัฐฯ ดูแลราคาสินค้าวัตถุดิบ พร้อมหนุนกำลังซื้อผู้บริโภค

`พีซแอนด์ลีฟวิ่ง(PEACE)` เตรียมเสนอขาย IPO 84 ล้านหุ้น ต้นเดือน ก.พ. นี้

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง(PEACE) เตรียมเสนอขาย IPO 84 ล้านหุ้น ช่วงต้นเดือน ก.พ.65 และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในช่วงกลางเดือน ก.พ. นี้

พาณิชย์ เผย ธ.ค.64 ส่งออกโต 24.2% นำเข้าโต 33.4% ขาดดุลฯ 354.2 ล้านเหรียญฯ

พาณิชย์ เผย ธ.ค.64 การส่งออกขยายตัวได้ 24.2% มาที่มูลค่า 24,930 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การส่งออกทั้งปี 64 ขยายตัวถึง 17.14% ทะลุเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่ารวม 2.71 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

CPANEL ลุ้นรายได้นิวไฮ 2 ปีติด ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 25% ตุน Backlog กว่าพันลบ.

CPANEL มุ่งกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ลุ้นรายได้นิวไฮต่อเนื่อง 2 ปี โตไม่ต่ำกว่า 25% เดินหน้าลดต้นทุน ขยายฐานลูกค้าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ตุน Backlog กว่าพันลบ. ไตรมาส 1/65 จ่อเซ็นสัญญาเพิ่มอีก 200 ลบ. มองอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ฟื้น

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน พ.ย. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเกือบทุกภูมิภาค สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคเหนือ จากนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดัชนี อยู่ที่ระดับ 67.5

แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นภาคบริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สำหรับความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

-ภาคตะวันตก ดัชนี อยู่ที่ระดับ 70.6

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคเกษตร เนื่องจากคาดว่าความต้องการสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลทำการประมง และมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการเนื่องจากจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น

-ภาคเหนือ ดัชนี อยู่ที่ระดับ 69.9

แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้นโดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น ในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมียอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในภาคบริการ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการทัวร์เที่ยวไทย ทำให้ผู้ประกอบการภาคบริการทยอยกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้ง

-ภาคตะวันออก ดัชนี อยู่ที่ 68.8

สะท้อนถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น ในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในภาคเกษตร เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ทุเรียน และมังคุด เป็นต้น

-ภาคกลาง

ดัชนี อยู่ที่ระดับ 66.8 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคบริการ เนื่องจาก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความมั่นใจในการผลิตเพิ่มขึ้น จากจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-ภาคใต้

ดัชนี ปรับเพิ่มจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 73.0 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จากยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

-กทม. และปริมณฑล

ดัชนี อยู่ที่ระดับ 54.2 ยังแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มียอดคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม เนื่องจากคาดว่าความต้องการสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทอาหารทะเล

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : สศค.เผยเศรษฐกิจภูมิภาค ก.ย. ปรับตัวดีขึ้น หลังโควิดเริ่มคลี่คลาย

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

ttb analytics คาดผู้ประกอบการร้านอาหารปี 65 แบกรับต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นกว่า 9-12% ของรายได้

ttb คาดผู้ประกอบการร้านอาหารปี 2565 แบกรับต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นกว่า 9-12% ของรายได้ แนะรัฐฯ ดูแลราคาสินค้าวัตถุดิบ พร้อมหนุนกำลังซื้อผู้บริโภค

`พีซแอนด์ลีฟวิ่ง(PEACE)` เตรียมเสนอขาย IPO 84 ล้านหุ้น ต้นเดือน ก.พ. นี้

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง(PEACE) เตรียมเสนอขาย IPO 84 ล้านหุ้น ช่วงต้นเดือน ก.พ.65 และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในช่วงกลางเดือน ก.พ. นี้

พาณิชย์ เผย ธ.ค.64 ส่งออกโต 24.2% นำเข้าโต 33.4% ขาดดุลฯ 354.2 ล้านเหรียญฯ

พาณิชย์ เผย ธ.ค.64 การส่งออกขยายตัวได้ 24.2% มาที่มูลค่า 24,930 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การส่งออกทั้งปี 64 ขยายตัวถึง 17.14% ทะลุเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่ารวม 2.71 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

CPANEL ลุ้นรายได้นิวไฮ 2 ปีติด ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 25% ตุน Backlog กว่าพันลบ.

CPANEL มุ่งกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ลุ้นรายได้นิวไฮต่อเนื่อง 2 ปี โตไม่ต่ำกว่า 25% เดินหน้าลดต้นทุน ขยายฐานลูกค้าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ตุน Backlog กว่าพันลบ. ไตรมาส 1/65 จ่อเซ็นสัญญาเพิ่มอีก 200 ลบ. มองอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ฟื้น

SCB ประกาศผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 35,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8%

SCB ประกาศผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 35,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการทำกำไรจากของธุรกิจที่ดีขึ้นและการตั้งเงินสำรองที่ลดลง
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ