ส่อง หุ้น IPO น้องใหม่ เตรียมเข้าระดมทุนในปี 2566

Must read

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ หลังหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ ประกาศปิดจองซื้อหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

ปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลหุ้น IPO พบว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยมีมูลค่าการเสนอขาย IPO สูงที่สุดในอาเซียน และเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาจดทะเบียนจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมูลค่าการเสนอขายในหุ้น IPO ของไทยปี 2565 อยู่ที่ 127,836 ล้านบาท

และในปีนี้ 2566 หุ้น IPO ยังคงเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) คึกคัก ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นที่ได้รับอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นไฟลิ่งรวม 29 บริษัท แบ่งเป็น เข้า SET  13  และเข้า mai 16 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • 13 บริษัทเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

8 บริษัท สถานะ Approved  หมายถึง  บริษัทได้รับอนุญาตแบบคำขอให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว

5 บริษัท สถานะ Submitted หมายถึง บริษัทยื่นแบบ filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

1. DEE  : บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 842 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 28% ของทุนชำระแล้ว

สถานะ :  Approved

ประกอบธุรกิจ : ผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกยางล้อสำหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร ยางสำหรับรถและเครื่องจักรที่ใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และยางรถจักรยานยนต์และจักรยาน โดยมี บล.กสิกรไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

2. ACOM  : บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 1,942.42 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 40% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ :  Holding company ลงทุนในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจด้าน E-Commerce ครบวงจรรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษา การพัฒนาร้านค้าออนไลน์ โดยมี บล.ไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

3. SCGC : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 3,854.68 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO (รวมจำนวนหุ้นกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน Over-allotment)

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : Holding Company ที่ประกอบธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ธ.ไทยพาณิชย์ , บล.กสิกรไทย , บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

4. MGC : บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 336 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : Holding Companyที่ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ 2) กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ 3) กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ และ 4) กลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริการบริหารจัดการ (Shared Service) บริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ นายหน้าประกันภัย และบริการทำความสะอาดและเคลือบสีรถยนต์ โดยมี บล.ฟินันซ่า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

5. PRTR : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 150 ล้านหุ้น

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการจัดหาพนักงานทุกระดับ ทุกสายงาน รวมถึงการให้บริการเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมี บล. เคจีไอ(ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงิน

6. PPPGC  : บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 342.85 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วหลัง IPO  

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันประกอบด้วย น้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันปาล์มโอเลอิน และผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคัล เช่น กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ โดย ธ.ไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

7. SINO  : บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 292 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.08% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO 

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : โดยบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า การให้บริการขนส่งทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยมี บ. เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

8. PQS  : บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) และแป้งแปรรูปอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี บ.ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

9. PSP :  บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 842 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 28% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

10. CHASE  : บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 562 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.30% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO  

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : โดยบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงิน โดยมี บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

11. GABLE  : บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 175 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

12. KCG  : บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 170 ล้านหุ้น  คิดเป็น 30.4% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค เน้นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและขนมตะวันตก โดยมี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

13. BLC  : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO  

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ เวชสำอาง เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

  • 16 บริษัทเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ดังนี้

2 บริษัท สถานะ Effective หมายถึง ( Filing ของบริษัทมีผลบังคับใช้)  

4 บริษัท สถานะ Approved  หมายถึง  บริษัทได้รับอนุญาตแบบคำขอให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว

10 บริษัท สถานะ Submitted หมายถึง บริษัทยื่นแบบ filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

1. SAF  : บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น

สถานะ :  Effective  วันที่เริ่มซื้อขาย :  19 ม.ค. 2566

ลักษณะธุรกิจ : จำหน่ายและแปรรูปเหล็กกล้าเกรดพิเศษเพื่องานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมี บล.เอเชีย เวลท์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

2. MASTER  : บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 65 ล้านหุ้น

สถานะ :  Effective  

ลักษณะธุรกิจ : สถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช” โดยมี บล.ไพโอเนียแอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

3.  I2  :  บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 120 ล้านหุ้น  

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการ System Integration (SI) แบบครบวงจร ได้แก่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

4. SVR : บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 130 ล้านหุ้น

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแนวราบประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม สารสนเทศ  โดยมี บ.แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

5. BVG : บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 157.5 ล้านหุ้น ประกอบด้วย 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น 2. หุ้นสามัญเดิม ที่เสนอขายโดยบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : ลักษณะธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

6. NTSC : บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 25 ล้านหุ้น

สถานะ :  Approved

ลักษณะธุรกิจ : นำเข้า ผลิตและจำหน่ายสารปรุงแต่งและวัตถุเจือปนในอาหารคนและอาหารสัตว์ โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

7. PLT : บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 280 ล้านหุ้น  

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : ผู้ให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและรถบรรทุก โดยมี บ.เซจแคปปิตอล  เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

8. MEB : บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : ผู้จัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หนังสือเสียง (Audio Book) อุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Reader) และการบริการที่เกี่ยวข้อง โดย บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

9 . READY : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 350 ล้านหุ้น

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว(All-in-One Sales and Marketing Platform) ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์, ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และ ระบบจองโรงแรมโดยตรง โดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่ READY เป็นผู้พัฒนาขึ้นเองพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาโดย บ.เซจแคปปิตอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

10. ITTHI  : บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 70 ล้านหุ้น

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : 1.จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ประเภท IET (Internet Every Thing) 2. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

11 . DEXON : บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 123.18 ล้านหุ้น

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมพลังงาน และอื่น ๆ โดย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

12. CHAME  : บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 36.98 ล้านหุ้น  

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ :  พัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ , ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว , ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของทางบริษัท โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

13. TBN  : บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 25 ล้านหุ้น  

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ :  ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร รวมไปถึงให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นและพัฒนาโซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้า โดย บ.ไพโอเนียแอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

14. TPL : บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 120 ล้านหุ้น

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ :  ให้บริการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของในประเทศไทย รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง โดย บ.ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

15. GFC : บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 60 ล้านหุ้น

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ :  คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภายใต้ชื่อ “Genesis Fertility Center” ในย่านพระราม 3 ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดย บ.แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

16. MKS  : บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 125 ล้านหุ้น

สถานะ :  Submitted

ลักษณะธุรกิจ :  ผลิตและจำหน่ายหลังคา ผนังฉนวนกันความร้อน และม้วนเหล็กเมทัลชีท โดย บ.แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

เมื่อหุ้น IPO เข้าคิวรอกันยาวตั้งแต่ต้นปีอย่างนี้ นักล่ากำไร IPO ก็คงจะต้องคอยติดตามข่าวการเปิดจองและเสนอขายของหุ้นน้องใหม่เหล่านี้กันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับหุ้น IPO ทั้ง 29 ตัวข้างต้น ล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน และมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไป หากนักลงทุนสนใจตัวไหน ก็อย่าลืมศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม และ ติดตามข่าวการเปิดจองและเสนอขายของหุ้น เพื่อรอลุ้นในวันที่หุ้นเหล่านี้เข้าตลาด

ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.nutritionsc.co.th และที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,  ตลท. เผยปีนี้ บจ.เตรียมระดมทุนในตลาด set และ mai มากว่าปีก่อน หลัง ก.ล.ต.ปรับกณฑ์ใหม่

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ หลังหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ ประกาศปิดจองซื้อหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี้

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ