ตลาดหุ้นไทยปี 63 ดัชนีปรับตัวลดลง 8.26% สวนทาง mai เพิ่ม 8.61% ยอดเทรดผ่านเน็ตพุ่ง

Must read

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยข้อมูลสถิติการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2563 โดยดัชนี SET ปิดสิ้นปีที่ 1,449.35 จุด ลดลง 8.26% จากระดับปิด 1,579.84 จุดในสิ้นปี 2562 โดยดัชนีทำระดับปิดสูงสุดเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2563 ที่ 1,600.48 จุด และต่ำสุดเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2563 ที่ 1,024.46 จุด

ขณะที่สิ้นปี 2563  ดัชนี SET50 อยู่ที่ 910.45 จุด ลดลง 14.79% และ SET100 อยู่ที่ 2,037.03 จุด ลดลง 13.03%

สำหรับการเสนอขายหุ้นและหน่วยลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมหุ้นสามัญ , กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่เข้าซื้อขายใน SET สำหรับปี 2563 มีจำนวน 16 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 15 บริษัทในปี 2562 ส่งผลให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 รวม 568 บริษัท เมื่อเทียบกับระดับ 556 บริษัทในปี 2562

ส่วนตลาด mai ในปี 2563 ดัชนี mai ปิดที่ 336.29 จุด เพิ่มขึ้น 8.61% จากระดับปิด 309.64 จุดในสิ้นปี 2562 โดยมีจำนวน IPO เข้าซื้อขาย 12 บริษัท เทียบกับ 17 บริษัทในปี 2562 ส่งผลให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนรวม 175 บริษัท เมื่อเทียบกับระดับ 169 บริษัทในปี 2562

ด้านจำนวนบัญชี ณ 30 พ.ย.2563 เทียบกับปี ณ 30 ธ.ค.2562 พบว่าจำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ มีจำนวน 1,395,055 ราย เทียบกับ 1,262,558 รายในปี 2562 โดยลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (Active Account) มีทั้งสิ้น 396,815 บัญชี เทียบกับ 297,610 บัญชีในปี 2562

สำหรับมูลค่าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ณ 29 ธ.ค.2563 เทียบกับปี ณ 30 ธ.ค.2562 มูลค่าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อยู่ที่ 11,397,301 ล้านบาท จากระดับ 6,815,512 ล้านบาทในปี 2562 และมูลค่าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ต่อมูลค่าการซื้อขายรวม อยู่ที่ 34.37% จาก 26.26% ในปี 2562

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article