หุ้น WINDOW ปิดตลาดวันแรก 1.27 บาท ต่ำจอง 39.52% จากราคา IPO 2.10 บาทต่อหุ้น

Must read

หุ้น IPO น้องใหม่ “WINDOW” ปิดตลาดเทรดตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ราคาอยู่ที่ 1.27 บาท/หุ้น ลดลง 0.83 บาท หรือ -39.52% จากราคา IPO หุ้นละ 2.10 บาท มูลค่าซื้อขายราว 1,569 ล้านบาท ราคาสูงสุด 2.86 บาท ราคาต่ำสุด 1.18 บาท

นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ WINDOW เปิดเผยว่า วันนี้ WINDOW นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก (25 ต.ค. 2566) ถือเป็นความภาคภูมิใจ และยกระดับองค์กรให้เป็นระดับสากล ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส

โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับ WINDOW เพราะการเข้าจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้ WINDOW รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น ส่งผลเชิงบวกทำให้เกิดการเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสในการหาและเข้าร่วมลงทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวและเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

รวมถึงมีโอกาสการเข้าไปรับทำโครงการให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เช่น การรับงานโครงการภาครัฐ โดยคาดว่าช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นายธนินทร์ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้วยการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการตลาดหลากหลายรูปแบบตามปรัชญาในการทำงานของบริษัทฯ ที่ว่า “No stock, no sales. No show, no sales. No sales, no sales. No service, no sales.” กล่าวคือ

1. บริษัทฯ ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขายในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการสั่งซื้อในทุกช่องทางจัดจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือการใช้เครื่องมือส่งเสริมการขายได้ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคให้สามารถจัดหาสินค้าไปใช้งานได้อย่างทันท่วงที (No stock, no sales)

2. บริษัทฯ จัดให้มีผลิตภัณฑ์ตัวทดลองในจุดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม และร้านค้าวินโดว์ เอเชีย โดยพิจารณาเลือกเฉพาะสาขาของร้านค้าที่มีพื้นที่เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์จริง และให้ลูกค้าได้ทดลองสัมผัสและใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่วยให้ลูกค้านึกภาพผลิตภัณฑ์ภายหลังการติดตั้งได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคและนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ (No show, no sales)

3. บริษัทฯ เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำสินค้า (Personal Consultant: PC) ซึ่งจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยละเอียด เพื่อให้สามารถอธิบายและให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบหลัก และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้คำแนะนำในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยผู้ให้คำแนะนำสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว (No sales, no sales) และ

4. บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มีช่องทางในการให้คำปรึกษาในเรื่องของการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่าน LINE Official Account, Facebook และสายด่วนบริการลูกค้าของบริษัทฯ รวมทั้ง ให้บริการติดตั้งประตูและหน้าต่างสำเร็จรูปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (มีเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บานประตูและหน้าต่างของบริษัทฯ

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการรับประกันสินค้าในส่วนของอุปกรณ์ระบบล็อก ล้อ มือจับ และตัวล็อกกลางบานตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงรับประกันคุณภาพสีเส้นอลูมิเนียมและสีเส้นยูพีวีซีไม่เปลี่ยนแปลง และไม่กรอบแตกเป็นระยะเวลา 10 ปี (No service, no sales)

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.วินโดว์ เอเชีย , WINDOW ราคาเปิดเหนือจองที่ 2.84 บาท (+35.24%) จากราคา IPO ที่ 2.10 บาท

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article