‘อนันดา’ ปลื้มนักลงทุนเชื่อมั่น ขอบคุณผู้ลงทุนหุ้นกู้ฯ ครั้งที่ 1/2564

Must read

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้เสนอขายหุ้นกู้ฯ 2 รุ่น อายุ 1 ปี 9 เดือน ผลตอบแทน 3.90% ต่อปี และอายุ 3 ปี ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2564 มูลค่ารวม 2,328.40 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากทริส เรทติ้งที่ระดับ BBB ภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี ระบุเตรียมความพร้อมเพียงพอรองรับการชำระหนี้และขยายธุรกิจ เนื่องจากมีการรักษาวินัยทางการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดแนวรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในผลประกอบการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดกับแนวรถไฟฟ้า ประกอบกับเชื่อมั่นในการมีวินัยทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับการสนับสนุนการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ทั้งสิ้นกว่า 2,328.40 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าเสนอขายไว้จำนวน 1,500 ล้านบาทจนต้องนำหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) ออกเสนอขาย  แม้ตลาดตราสารหนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2564 นี้

นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องเพื่อรองรับการชำระหนี้และขยายธุรกิจที่เพียงพอ โดยบริษัทยังคงจะรักษาวินัยทางการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ลงทุนในโอกาสต่อๆ ไป รวมทั้งขอขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ และบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส” 

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.อนันดาฯ กล่าวด้วยว่า ปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งความท้าทาย เพราะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก ประกอบกับความผันผวนจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่า การลงทุนในหุ้นกู้ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนท่ามกลางความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากหุ้นกู้มีระยะเวลาลงทุนที่แน่นอนและมีกำหนดจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอในระดับที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ ซึ่งหุ้นกู้ฯ ของ ANAN สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนในช่วงเวลานี้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวดเสมอมา

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article