โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 152,641,540 หุ้น

Must read

บมจ. โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Rojukiss, PhDerma, Best Korea, Wonder Herb และ Sis2Sis ประกาศความพร้อมเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 152,641,540 หุ้น ชูจุดแข็งการออกแบบ พัฒนา และนำเสนอนวัตกรรมสินค้าในกลุ่มความงามและสุขภาพที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม FMCG และ Beauty Care ทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพที่เน้นตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง พร้อมก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมความงามและสุขภาพของเอเชีย ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.ได้นับ 1 ไฟลิ่งแล้ว

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS  เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ ‘ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพของเอเชีย’ หรือ True Health and Beauty Company ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง ทั้งด้านราคา ขนาด และบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกคุ้มค่า ภายใต้ 5 แบรนด์สินค้า ได้แก่ Rojukiss (โรจูคิส), PhDerma (พีเอชเดอร์มา), Best Korea (เบสท์ โคเรีย) Wonder Herb (วันเดอร์ เฮิร์บ) และ Sis2Sis (ซิสทูซิส) มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและครอบคลุม ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  ร้านค้าทั่วไป และช่องทาง Direct-to-Consumer (D2C) ผ่านแพลทฟอร์ม Marketplace และ E-Commerce ได้แก่ www.rojukissth.com และ Line@Rojukiss ตลอดจนวางจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา  และเตรียมขยายสู่ตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติม

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มีอัตราเติบโตจากยอดขายเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ต่อปี และกำไรสุทธิขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 81.8 ต่อปี โดยปี 2562 มียอดขายรวม 1,140.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 190.1 ล้านบาท โดย 9 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-กันยายน) ทำยอดขายได้ 730.6 ล้านบาท

ขณะที่กำไรสุทธิ 139.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  แบรนด์ Rojukiss  มีส่วนแบ่งการตลาดในไตรมาส 3/2563 เพิ่มขึ้นจาก 8.8% เป็น 12.5%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ ตามข้อมูลของ The Nielsen Company

ปัจจุบันบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) รุกช่องทาง Media Commerce เพื่อพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางแพลทฟอร์มสื่อต่างๆ ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ คาดว่าจะเริ่มการจัดจำหน่ายภายในต้นปี 2564  เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่

นอกจากนี้ ภายในไตรมาส 3/2564 คาดว่าจะจัดตั้งกิจการร่วมทุน (Joint Venture) ร่วมกับบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ แก่จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 9.9 ที่ราคา IPO  ในภายหลังการจัดตั้ง Joint Venture และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุด ก.ล.ต. ได้นับ 1 ไฟลิ่งแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 309 ล้านบาท แบ่งเป็น 618 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท มีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 270 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 152,641,540 หุ้น หรือ คิดเป็นไม่เกิน 25.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ก่อนใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของผู้บริหารและพนักงาน ตาม KISS ESOP) แบ่งเป็น (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 92,641,540 หุ้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า และช่องทางการขายตรงแก่ผู้บริโภค (Direct-to-Consumer) ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และเพื่อชำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article