นายภัฏ ตรัสโฆษิต (แถวแรกที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ LTS ผู้นำด้านการให้บริการครบวงจรในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ วิมลโนช (แถวแรกที่ 5 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางนุชนาถ แสงชัจจ์ (แถวแรกที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึง บริษัท ออพท์เอเซีย แคปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ผู้แทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูลในงานประชุมคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

การประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ และกลยุทธ์การเติบโตตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)ของ LTSจำนวนไม่เกิน 55 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.62 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และขยายโชว์รูมและโกดังสินค้า ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคภายในไตรมาส 2/2567 นี้