AEC ปรับโครงสร้างธุรกิจยกระดับเป็นโฮลดิ้ง

Must read

บอร์ด AEC ไฟเขียวอนุมัติปรับโครงสร้างกิจการ เป็น Holding Company พร้อมรุกขยายลงทุนธุรกิจใหม่ มูลค่ารวม 180 ล้านบาท โดยเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ดำเนินธุรกิจบัสโดยสารใน กทม.และปริมณฑล มูลค่าลงทุน 120 ล้านบาท

และซื้อหุ้น 9.917% ของบริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด (CVN) ทำธุรกิจผลิตเสื้อผ้าด้วยนวัตกรรมใหม่ มูลค่า 60 ล้านบาท ด้าน”ประพล มิลินทจินดา” ระบุการลงทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ สนับสนุนการเติบโต และผลักดันผลประกอบการให้กลับมาเทิร์นอะราวด์

นายประพล มิลินทจินดา ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์ คิงฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างกิจการ

ในรูปแบบ Holding Company ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล และแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นและคำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ

“ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ในการปรับโครงสร้างกิจการเป็น Holding Company ซึ่งการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ใหม่

ช่วยกระจายแหล่งที่มาของรายได้ให้มีความหลากหลาย สนับสนุนการเติบโตและผลักดันให้ผลประกอบการกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้ในอนาคต ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น” นายประพลกล่าว

ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท จำนวนหุ้น 12,000,000 หุ้น คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TSB

และ บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด (CVN) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,090,909 หุ้น คิดเป็น 9.917% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 60 ล้านบาท ซึ่งรวมรายการลงทุนทั้ง 2 รายการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 180 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ลงทุนเพื่อเข้าบริหารโครงการเดินรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งมีการลงทุนใน 8 บริษัท ที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางในเส้นทางตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการเดินรถอยู่แล้ว

เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชน โดยได้รับสัมปทานใบอนุญาตเส้นทางเดินรถขนส่งจำนวน 8 เส้นทาง เป็นเวลา 7 ปี จากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งได้มีการชำระค่าสัมปทานครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันจำนวนรถบัสโดยสาร เป็นรถบัสที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ซึ่งในอนาคตจะยกเลิกการเดินรถโดยสารแบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมด และดำเนินการจำหน่ายรถบัสทั้งหมดเป็นซากรถบัส ซึ่งจะเริ่มทยอยปรับเปลี่ยนรถบัสเป็นแบบรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) ทั้งหมดภายในปี 2564

ขณะที่ บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด (CVN) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เน้นการผลิตแบบนวัตกรรม และเน้นการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงระบบขนส่งสินค้า

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article