AIRA จะขายหุ้น 20% ใน ไอร่า ลีสซิ่ง ให้ NECAP จากญี่ปุ่น มูลค่า 185 ลบ.

Must read

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัท และ NEC CAPITAL SOLUTIONS LIMITED (NECAP) บริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเงิน การปล่อยสินเชื่อ และที่ปรึกษาการเงินของประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นบางส่วนและสัญญาร่วมทุน กับบมจ.ไอร่า ลีสซิ่ง (AIL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทจะขายหุ้น 20% ใน AIL ให้กับ NECAP คิดเป็นมูลค่า 185 ล้านบาท

ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้บริษัทคงเหลือถือถือหุ้นใน AIL จำนวน 71.85% จากเดิม 91.85% ขณะที่ NECAP เข้ามาถือหุ้น 20% ส่วนนายศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ ยังถือหุ้นในสัดส่วนเดิม 8.12% และ น.ส.อภิชา เลาหพงศ์ชนะ ถือหุ้นสัดส่วนเดิม 0.03%

NECAP จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ถือหุ้นของ NECAP (Principal Shareholders) คือ NEC Corporation และ Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Limited ขณะที่ NECAP ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการจัดหาเงินทุนเพื่อการขายผลิตภัณฑ์ และมุ่งสู่การขยายขอบเขตของธุรกิจสู่ผู้ให้บริการทางการเงิน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความท้าทายทางธุรกิจของลูกค้านอกเหนือจากสัญญาเช่า ICT และอุปกรณ์อื่น ๆ

การขายหุ้น AIL บางส่วนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจของ AIL ในการเปิดตลาดทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นตลาดแห่งอนาคต ทั้งนี้ จะได้ดำเนินธุรกิจในหลากหลายภาคส่วนทั้งทางด้านอุปกรณ์สารสนเทศรวมไปถึง 5G, การใช้ IT หรือ AI ในการสื่อสารของอุปกรณ์สำนักงาน และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

ตลอดจนสร้างการเติบโตทางธุรกิจของ AIL ด้วยการขยายช่องทางการทำตลาดธุรกิจสินเชื่อ Operating Lease, Financial Lease และ Hire Purchase และการนำกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ไปลงทุนในธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อสร้างกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามนโยบายการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อย (Holding Company)

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article