บ้านปู เปิดดำเนินการ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบูกิ ที่ประเทศญี่ปุ่น

Must read

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ยาบูกิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท BRE Singapore Pte Ltd บริษัทย่อย ของบริษัท บ้านปูเน็กซ์ จำกัด

(“Banpu NEXT”) (โดย BPP และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ถือหุ้นใน Banpu Next ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 50) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค*ร้อยละ 75 ในประเทศญี่ปุ่น เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่16 ธันวาคม 2563

โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ มีกำลังการผลิตรวม 7 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี

โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 1,700 ครัวเรือน และได้รับการตั้งชื่อเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sawadee Yabuki Hatsudensho

ขณะนี้ Banpu Next มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 17โครงการกำลัง การผลิตตามสัดส่วนที่ลงทุนรวม 240.0 เมกะวัตต์ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนที่ลงทุน 87.89 เมกะวัตต์

บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 5,300 เมกะวัตต์ภายในปี 2568โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article