โอ๊คทรีบริษัทบริหารกองทุนระดับโลก ร่วมลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ BANPU 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Must read

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บริษัท Oaktree Capital Management L.P. (“Oaktree” หรือ “โอ๊คทรี”) บริษัทบริหารกองทุนระดับโลก เข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ของ BKV Corporation (BKV)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ้านปูฯ ถือหุ้นร้อยละ 96.30 เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เสริมสร้างศักยภาพการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาของบ้านปูฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกลยุทธ์ Greener & Smarter

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือทางกลยุทธ์ดังกล่าว นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการเติบโตในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ การที่บริษัท Oaktree เข้ามาร่วมลงทุนกับ BKV

จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งการขุดเจาะสำรวจและการดำเนินการผลิต (Exploration & Production or E&P) สอดคล้องกับเป้าหมายของบ้านปูฯ

ในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นจากพาร์เนอร์ระดับโลกต่อบ้านปูฯ ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ที่ดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืน หรือ ESG และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Greener & Smarter ได้อย่างแข็งแกร่ง”

การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบ้านปูฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อขยายพอร์ตพลังงานสะอาด รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคต และตอบรับการเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในสหรัฐฯ

บ้านปูฯ แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติในพอร์ตของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บ้านปูฯ มีกำลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 1P ประมาณ 4.0 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ฉะนั้น BKV จึงนับเป็น 1 ใน 20 ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article