BCPG ร่วมสมทบทุน รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร กับโครงการ “งดให้ เพื่อให้”

Must read

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาอย่างยาวนาน ได้ทำโครงการ “งดให้ เพื่อให้” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น โดยการมุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกภาคส่วน

เริ่มจากแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นความสำคัญไปกับ “ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” สู่แนวคิด “งดให้ เพื่อให้” ที่บีซีพีจีได้ริเริ่ม โดยการงดจัดของขวัญปีใหม่ในบริษัท และนำเงินส่วนนี้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในสังคม

             โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบทุน สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน โรงพยาบาลที่มุ่งหวังเป็นผู้นำในการรักษา และพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ของคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

             นายบัณฑิต สะเพียรขัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีซีพีจี กล่าวถึงโครงการ “งดให้ เพื่อให้ “ว่า เป็นหนึ่งในโครงการ “Breath of the World ” หรือ ต่อลมหายใจให้โลก ซึ่งการงดทำของขวัญปีใหม่ เป็นการประหยัดทรัพยากร ลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น และนำเงินไปสนับสนุนองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่ช่วยดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ

                 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2561 โดยที่ผ่านมาได้มอบเงินให้กับ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล และตั้งใจจะดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article