BCPG เซ็นขาย 9 โรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น 116.96 MW มูลค่าเฉียด 7 พันลบ.

Must read

บมจ.บีซีพีจี (BPCG) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวม 116.96 MW ได้แก่

1. การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท BCPG Japan Corporation K.K. (BCPGJ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเจ้าของเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โครงการ

2. การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 7 โครงการ (TK Interests)

3. การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท Huang Ming Japan K.K. (HMJ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นเจ้าของเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โครงการ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่ถูกจำหน่ายกับกลุ่มบริษัท Obton A/S โดยมีราคาซื้อขายรวม 28,712 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 6,935 ล้านบาท

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ. บีซีพีจี  , BCPG กางแผนปี 67-EBITDA โต 30% เดินหน้าดันกำลังผลิตแตะ 2 พัน MW ในปี 73

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article