BRR ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายทั้งซัพพลายเชน

Must read

‘บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์’ หรือ BRR มั่นใจแนวโน้มธุรกิจน้ำตาลสดใส คาดมีปริมาณอ้อยเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลมากกว่าปีก่อน 200,000 ตันอ้อย พร้อมเร่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในทุกด้าน หวังยิลด์เพิ่มขึ้น รับจังหวะราคาตลาดโลกสู่ขาขึ้นรอบใหม่

            นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งในและต่างประเทศ และนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลไปต่อยอดทางธุรกิจอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า

กลุ่มธุรกิจน้ำตาลของ BRR ในปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่น หลังจากประเมินปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 ที่เตรียมเปิดหีบภายในไตรมาสนี้คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 200,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 1.79 ล้านตันอ้อย

เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตทั้งระบบซัพพลายเชน ตั้งแต่กระบวนการให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกอ้อยให้แก่ชาวไร่คู่สัญญาเพื่อเพิ่มปริมาณอ้อยต่อไร่ให้มากขึ้น รวมถึงแนะนำการจัดเก็บผลผลิตเพื่อส่งมอบอ้อยที่มีคุณภาพแก่โรงงาน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพหีบสกัดอ้อยเป็นน้ำตาลทรายเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) สูงสุด เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มียิลด์อยู่ที่ 121.92 กิโลกรัมต่อตันอ้อย 

            ทั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถเก็บเกี่ยวรายได้ที่ดีที่สุดจากการดำเนินธุรกิจน้ำตาลทราย ในช่วงจังหวะที่แนวโน้มราคาขายน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 16-17 เซนต์ต่อปอนด์ จากเดิมอยู่ที่ 14-15 เซนต์ต่อปอนด์ หลังจากมีปริมาณการบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ ฟื้นตัวตามลำดับ

ขณะเดียวกัน BRR ยังเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจน้ำตาล โดยนำน้ำตาลทรายดิบมาผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (รีไฟน์) มากขึ้น เนื่องจากมีราคาขายต่อหน่วยที่ดีกว่า สนับสนุนให้ธุรกิจน้ำตาลของ BRR มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและจะส่งผลดีต่อภาพรวมการดำเนินงานปี 2564   

            “แม้ปีนี้พื้นที่เพาะปลูกอ้อยในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แต่จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า BRR จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตัน ที่ทำให้เราสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจน้ำตาลได้มากขึ้น และส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ำลง สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนโดยรวมดีขึ้น และเมื่อรวมกับแผนงานที่ต้องการเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจน้ำตาล จึงเชื่อว่าธุรกิจการขายน้ำตาลทรายของเราจะมีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” นายอนันต์ กล่าว 

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article