CIVIL โชว์ศักยภาพ ส่งมอบงานตามกำหนด , มอง H2 โตต่อเนื่อง

Must read

10 หุ้น IPO สถานะเตรียมเข้าระดมทุนเร็วๆนี้

ปัจจุบันมี บริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้น IPO แล้วจำนวน 10 บริษัท

WICE ส่งบ.ร่วมทุนเปิด 2 สาขามาเลเซีย-ปีนัง ตั้งเป้ารายได้ 400 ลบ. ในปี 65

WICE ส่งบริษัทย่อย WICE Logistics Singapore ผนึกพันธมิตรมาเลเซีย จัดตั้งบริษัทร่วมทุน  ในนาม WICE Logistics Malaysia พร้อมเปิดสาขาใหม่ในเมือง หนิงโป ประเทศจีน เสริมแกร่งขยายโครงข่ายขนส่งสินค้า ก้าวสู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลก ตั้งเป้ารายได้เติบโต 400 ล้านบาท ในปี 65

TTB เผยกำไร Q3/64 เติบโต 46% อยู่ที่ 2.35 พันล้าน

TTB เผยงวด Q3/64 มีกำไร 2,358.64 ลบ. เติมโต 45.7% จากงวดเดียวกันปีก่อน หลัง การบริหารต้นทุน-ปรับโครงสร้าง ตั้งสำรองลดลงแม้ยังสูงกว่าภาวะปกติ

RBF คาดออเดอร์ CBD-THC ไหลเข้าต่อเนื่อง, ลุยส่งออกแข่งขันต่างประเทศ

RBF เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทได้รับใบอนุญาตปลูก, โรงสกัด CBD-THC, ผลิต จำหน่าย ส่งออก สารสกัดจากกัญชง ปัจจุบันบริษัทได้เดินหน้ารับคำสั่งซื้อและสั่งจองสารสกัด CBD-THC จากลูกค้าปลายน้ำจำนวนมาก โดยการผลิตสินค้านั้นเพื่อจำหน่ายจะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดของ อย.

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน 1 สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ด้านตะวันตก) ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซี่งเป็นโครงการที่ CIVIL ได้พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทยและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และขนส่งของไทยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี

บริษัทฯ คาดว่าจะบริหารโครงการให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ภาครัฐได้ทันตามกำหนด แม้ที่ผ่านมาการดำเนินงานก่อสร้างต้องหยุดดำเนินงานไป 1 เดือน ภายหลังภาครัฐมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนและภาคขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาเติบโตต่อไปในอนาคต

โดย CIVIL จะใช้ความชำนาญในวิศวกรรมโยธาของทีมบุคลากร เพื่อเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี คาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง จากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการทั้งระบบราง โครงข่ายถนนทั้งทางยกระดับและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเข้มแข็ง หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ภายในประเทศคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเข้ารับงานโครงการของภาครัฐ เพื่อช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศ จะนำองค์ความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์การบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มากว่า 50 ปี และข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญวิศวกรรมก่อสร้าง มีนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ และมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างสะพานและรถไฟความเร็วสูง โรงงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อระบายน้ำคอนกรีต ราวเหล็กลูกฟูก ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้บรรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายที่ตั้งใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อบริหารโครงการ โดยเน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที เพื่อรับมือความเสี่ยงการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมในโลกหลังยุคโควิด-19

โดยข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพการบริหารงานโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ครอบคลุมประเภทงานทาง งานทางรถไฟทั้งรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ด้วยเป้าหมายที่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณค่า คุณภาพสูง ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมของประเทศไทย ช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศที่ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในสังคม

“อุสาหกรรมก่อสร้างมีขนาดใหญ่คิดเป็น 8-9% ของจีดีพี ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐจึงมีนโยบายชัดเจนด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ให้เอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการ ทั้งรูปแบบการเปิดประมูลบริหารโครงการก่อสร้าง หรือเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP ซึ่ง CIVIL พร้อมนำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง เข้าร่วมบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้มีคุณภาพสูงสุด เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม สร้างวิถีชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับคนไทยทุกคน” นายปิยะดิษฐ์ กล่าว

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริ , ‘CIVIL’ เดินหน้าตอกเสาเข็มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ภายใต้สัญญา 4-7 นำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เสริมศักยภาพโครงการ

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

10 หุ้น IPO สถานะเตรียมเข้าระดมทุนเร็วๆนี้

ปัจจุบันมี บริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้น IPO แล้วจำนวน 10 บริษัท

WICE ส่งบ.ร่วมทุนเปิด 2 สาขามาเลเซีย-ปีนัง ตั้งเป้ารายได้ 400 ลบ. ในปี 65

WICE ส่งบริษัทย่อย WICE Logistics Singapore ผนึกพันธมิตรมาเลเซีย จัดตั้งบริษัทร่วมทุน  ในนาม WICE Logistics Malaysia พร้อมเปิดสาขาใหม่ในเมือง หนิงโป ประเทศจีน เสริมแกร่งขยายโครงข่ายขนส่งสินค้า ก้าวสู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลก ตั้งเป้ารายได้เติบโต 400 ล้านบาท ในปี 65

TTB เผยกำไร Q3/64 เติบโต 46% อยู่ที่ 2.35 พันล้าน

TTB เผยงวด Q3/64 มีกำไร 2,358.64 ลบ. เติมโต 45.7% จากงวดเดียวกันปีก่อน หลัง การบริหารต้นทุน-ปรับโครงสร้าง ตั้งสำรองลดลงแม้ยังสูงกว่าภาวะปกติ

RBF คาดออเดอร์ CBD-THC ไหลเข้าต่อเนื่อง, ลุยส่งออกแข่งขันต่างประเทศ

RBF เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทได้รับใบอนุญาตปลูก, โรงสกัด CBD-THC, ผลิต จำหน่าย ส่งออก สารสกัดจากกัญชง ปัจจุบันบริษัทได้เดินหน้ารับคำสั่งซื้อและสั่งจองสารสกัด CBD-THC จากลูกค้าปลายน้ำจำนวนมาก โดยการผลิตสินค้านั้นเพื่อจำหน่ายจะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดของ อย.

CIMBT เผย ผลประกอบการ 9 เดือน กำไร 1,708.2 ล้านบาท ปีนี้โต 16.4%

CIMBT ประกาศผลดำเนินงานงวดไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 753.38 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.02 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 81.66 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.002 บาท
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ