DHOUSE ลุยขาย IPO 217.20 ล้านหุ้น เตรียมเข้าเทรดตลาด mai

Must read

DHOUSE ผู้พัฒนาอสังหาฯจ.มหาสารคาม ลุยขาย IPO 217.20 ล้านหุ้น ราคา 0.60 บาท เปิดจอง 16, 19, 20 ต.ค.นี้ เตรียมเข้าเทรด mai APM ที่ปรึกษาการเงิน เผยธุรกิจมีโอกาสเติบโต

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า DHOUSE เป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ.มหาสารคาม

อีกทั้ง อสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก จากอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและเศรษฐกิจในจังหวัด ทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง คาดว่า DHOUSE จะสามารถสร้างการเติบโตได้ภายหลังระดมทุน

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า DHOUSE มีรูปแบบโครงการทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์

ในทำเลศักยภาพที่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานศึกษา ถนนเชื่อมเมืองสายหลัก

และเขตพื้นที่หน่วยงานราชการ อีกทั้งบริษัทมีที่ดินรอพัฒนาในโซนใกล้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า DHOUSE จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน  217.20 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.60 บาท ระยะเวลาการเสนอขายและนำส่งเอกสารการจองซื้อ 16,19,20 ต.ค.63 ชำระเงิน 16-20 ต.ค.63 เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ในการซื้อขายว่า “DHOUSE”

 โดยราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.60 บาท พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 19.87 เท่า ซึ่งหากเทียบจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กที่มียอดขายต่ำกว่า 1,000 ลบ และมีรายได้หลักจากการขายแนวราบ ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียน 2 แห่งที่นำมาคำนวณค่าได้ โดยมี P/E เฉลี่ยอยู่ที่ 50 เท่า

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ DHOUSE มีผู้จัดจำหน่ายฯ ร่วมอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี ( ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน )บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article