EA คว้า 3 รางวัลจาก SET AWARDS 2020

Must read

             บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เข้ารับรางวัล Business Excellence  Company Performance Awards ในงาน SET Awards 2020 โดยคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (EA) ได้รับรางวัลดีเด่น CEO Award ซึ่งเป็นรางวัลผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน

และคุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (EA) เข้ารับรางวัลดีเด่น Company Performance Award ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 100,000 ล้านบาท

พร้อมทั้งคุณออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร (EA) เข้ารับโล่ Thailand Sustainability Investment (THSI) จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนจากการที่บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG)

โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของ EA และทีมงานที่บริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ และสร้างการเจริญเติบโตให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็วๆ นี้ 

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article