ECB ชี้ แบงก์ยุโรปฟุบยาว! คาดอีก 2 ปี น่าจะฟื้นทำกำไรในระดับก่อนโควิด

Must read

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยในรายงานการทบทวนเสถียรภาพทางการเงินล่าสุดว่า ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารในยูโรโซนไม่น่าจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ก่อนปี 2565

รายงานะรบุว่า ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารในยูโรโซนซบเซาลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาด และผลประกอบการในไตรมาส 3/2563 ของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการทำกำไรลดลงสู่ระดับต่ำกว่า 1%

ECB เสริมว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ ตลอดจนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อาจนำไปสู่การปรับลดการคาดการณ์ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารในปีต่อๆ ไป

รายงานชี้ให้เห็นว่า การสนับสนุนด้านนโยบายอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนั้นช่วยเหลือบริษัทและครัวเรือนในยูโรโซน ท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้จากการยุติมาตรการก่อนกำหนด หรือการถอนการสนันสนุนที่ล่าช้า

นอกจากนี้ รายงานระบุด้วยว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่กระจายไปในประเทศและภาคส่วนต่างๆ อาจนำไปสู่การกระจุกตัวของความเสี่ยงในบางพื้นที่

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article