EGCO เตรียมโดดร่วมวงชิงโรงไฟฟ้าชุมชนเน้นอีสาน-ใต้,ประมูลโซลาร์ลอยน้ำกฟผ.

Must read

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า บริษัทสนใจเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนที่ภาครัฐเตรียมเปิดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำรอง 150 เมกะวัตต์ ล่าสุดได้มีการเจรจาวิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ประมาณ 100 ล้านบาท/เมกะวัตต์

ขณะนี้บริษัทมีข้อตกลงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบางแห่งแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน เชื้อเพลิงถือเป็นดัชนีสำคัญ และต้องมาจากการเพาะปลูกพืชแบบ contract farming กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถป้อนเชื้อเพลิงได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย

ขณะเดียวกันบริษัทยังสนใจเข้าร่วมประมูลโครงการโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่ล่าสุด กฟผ.เตรียมออกทีโออาร์ประมูลโครงการโซลาร์ลอยน้ำ ( Hydro Floating Solar Hybrid System ) ที่เขื่อนอุบลรัตน์ ขนาด 24 เมกะวัตต์ ได้ภายในปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมเสนอกระทรวงพลังงานพิจารณาโรงไฟฟ้าขนอม (ทดแทน) ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์ บรรจุในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP ฉบับใหม่) เนื่องจากพื้นที่โรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากน้ำขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันมีโครงสร้างพื้นฐานครบ ทั้งระบบท่อส่งก๊าซ และระบบสายส่ง จึงนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้าป้อนภาคใต้ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จะมีโรงไฟฟ้าของ EGCO ที่จะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าหนองแค กำลังการผลิต 56.5 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน กำลังการผลิตรวม 120 เมกะวัตต์ จะหมดอายุสัญญาในปี 66 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว เนื่องจากโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ได้รับการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ทดแทนสัญญาชุดเดิมที่จะหมดอายุลง (SPP Replacement)

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article