GPSC แจ้ง ลงทุน-เพิ่มทุน AXXIVA รองรับธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า

Must read

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

J เผย ปี 65 มีกำไร 202.3 ลบ. ปีนี้ลุยเปิดศูนย์การค้าชุมชุนอีก 2 โครงการ เพิ่มพื้นที่เช่าแสนตร.ม.

J ผลงานปี 65 กำไรพุ่งแตะ 202 ลบ. ภาพรวมธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนเติมโตคาดเปิดเพิ่มอีก 2 โครงการในปีนี้ -  Senior Wellness รับเทรนด์ผู้บริโภค

KCE กำไรปี 65 ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

KCE กำไรปี 65 อยู่ที่ 2,317.23 ล้านบาท ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

ตลท. mai รับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เริ่มซื้อขาย 9 ก.พ. ราคา IPO 26.25 บาทต่อหุ้น

บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี ผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่งในอาหารคนและอาหารสัตว์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 9 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NTSC”

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (GPSC ) แจ้งว่า ที่ประชุมคุณกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเพิ่มทุนในบริษัท Anhui Axxiva New Energe Technology Co., Ltd.(AXXIVA) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศจีน) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่กำลังผลิต 1 GWh ต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจาก 24M Technologies Inc. ผ่านบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่ารวมของรายการทั้งสิ้น 500 ล้านบาท คิดเป็นการลงทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.1 ของทุนทั้งหมดของ  AXXIVA  ภายหลังจาการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำสัญญาเพิ่มทุนกับ AXXIVA แล้วเสร็จเมื่อวานที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (สัญญาเพิ่มทุน) โดยบริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าลงทุนและควาดว่าจะดำเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 ปี 2564 ทั้งนี้การเข้าลงทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาเพิ่มทุนนั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นรวมถึงการได้อนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

การลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดเทคโนดลยีและเป็นฐานในการสร้างรายได้จากธุรกิจ ในรูปแบบใหม่ที่เป็น New S-Curve เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงานธุรกิจไฟฟ้าในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯยังสามารถต่อยอดและขยายความร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงการแบ่งบันความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิครองรับการขยายการผลิตสู่ระดับเชิงพาณิชย์(Giga Scale) และความร่วมมืออื่นๆ เช่นการจัดหาวัตถุดิบและ Electrode Active Materials ร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน รวมถึงผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการธุรกิจผลิตแบตตารี่ ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่อไป

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

BBIK จบรายการบิ๊กล็อต 2 รอบ 3% ปรับโครงสร้างการถือหุ้นรับแผนเพิ่มทุน

J เผย ปี 65 มีกำไร 202.3 ลบ. ปีนี้ลุยเปิดศูนย์การค้าชุมชุนอีก 2 โครงการ เพิ่มพื้นที่เช่าแสนตร.ม.

J ผลงานปี 65 กำไรพุ่งแตะ 202 ลบ. ภาพรวมธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนเติมโตคาดเปิดเพิ่มอีก 2 โครงการในปีนี้ -  Senior Wellness รับเทรนด์ผู้บริโภค

KCE กำไรปี 65 ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

KCE กำไรปี 65 อยู่ที่ 2,317.23 ล้านบาท ลดลง 4.5% ด้านโบรกปรับมุมมองเป็นลบ จากเงินบาทแข็งค่าและต้นทุนสูง

ตลท. mai รับ บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) เริ่มซื้อขาย 9 ก.พ. ราคา IPO 26.25 บาทต่อหุ้น

บมจ. นิวทรีชั่น เอสซี ผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่งในอาหารคนและอาหารสัตว์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 9 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,625 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NTSC”

กนง. เผยเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดเงินเฟ้อพื้นฐานเสี่ยงสูงนานกว่าคาด

กนง.ย้ำความจำเป็นทยอยขึ้นดอกเบี้ย สอดคล้องทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ส่งออกชะลอตัวปีนี้ ก่อนฟื้นตัวปี 67 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก คาดเงินเฟ้อพื้นฐานเสี่ยงสูงนานกว่าคาด
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ