GULF ถือหุ้น INTUCH เพิ่มเป็น 14.39% จาก 10% หนุนรับปันผลสม่ำเสมอ

Must read

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ หลังหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ ประกาศปิดจองซื้อหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ถือหุ้นใน บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ในสัดส่วน 14.39% จากเดิมที่ถืออยู่ 10% ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้แก่บริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจาก INTUCH มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท เพราะเป็นการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของไทย และธุรกิจดังกล่าวยังคงมีศักยภาพการเติบโตที่สูง

การเข้าลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5% ในวงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 8,920 ล้านบาท หรือรวมเป็นการลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มจาก 10% เป็นไม่เกิน 15% ด้วยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ/หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

บล.ทิสโก้ ประเมินเลือกตั้ง หนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด แนะหุ้นน่าเก็งกำไรเดือน ก.พ.

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ หลังหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง

NTSC เตรียมเข้าซื้อขายวันแรกใน mai 9 ก.พ.นี้ ประกาศปิดจองซื้อหุ้น IPO 25 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

SVR เผย นลท.จองซื้อ IPO คึกคัก เตรียมลั่นระฆังเทรดตลาด mai 8 ก.พ.นี้

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

อัปเดต อัตราดอกเบี้ย “เงินฝาก-เงินกู้”  หลัง ธปท.ปรับเพิ่มดอกเบี้ย

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี้

PQS กำหนดราคาไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 7-9 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET ภายในเดือน ก.พ. นี
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ