IMF เพิ่มเป้าจีดีพีศก.โลกปีนี้ เป็นโต 5.5% และหั่นเป้าจีดีพีไทยลงเหลือ 2.7%

Must read

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้ ขยายตัว 5.5% จากเดิมที่คาดการณ์ในเดือน ต.ต.ว่าจะขยายตัว 5.2%

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลก เป็นผลมาจากการสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มชะลอตัวในช่วงปลายปี 2563 รวมถึงการที่บริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำของโลกเปิดตัววัคซีนฯ ซึ่งเพิ่มความหวังให้กับประชาชนทั่วโลกว่าการระบาดอาจที่จะสิ้นสุดในเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม IMF เตือนว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เกิดจากการระบาดของไวรัสฯ รอบใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ประชากรโลกมากกว่า 90 ล้านคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องอยู่ในภาวะยากจนในปีนี้

นอกจากนี้ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ จากเดิมที่ขยายตัว 3.1% เป็นขยายตัวที่ระดับ 5.1% ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกที่เติบโตในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจจีนลงจากที่ขยายตัว 8.2% มาอยู่ที่ 8.1% ก่อนที่จะขยายตัว 5.6% ในปี 2565

อีกทั้งได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของไทยจากเดิมขยายตัว 4.0% ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.7% และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจอาเซียน เหลือขยายตัวเพียง 5.2% จากเดิมที่ขยายตัว 6.2% 

ทั้งนี้ IMF ได้เรียกร้องให้ทั่วโลกออกมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีที่ผ่านมา

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article