เปิดโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” ให้ความรู้การออมและการลงทุนแก่เยาวชน

Must read

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวคาราวานส่งความรู้ด้านการออมและวางแผนการเงินสู่เยาวชนในภูมิภาค 10 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี และชัยนาท กับโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” ปี 5 นิทรรศการเคลื่อนที่ที่จำลองเนื้อหาตามหลัก 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” จาก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เริ่มธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม INVESTORY Virtual Museum ได้ที่ www.set.or.th/INVESTORY

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article