ผลประกอบการ IVL ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ยอดขายโต 18% เทียบกับปีที่แล้ว

Must read

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ผลการดำเนินงานโดยรวม:

  • บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิ 380 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และ 1,104 ล้านบาทสำหรับงวดเก้าเดือน ปี 2563 ผลการดำเนินงานในปีนี้ ทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการเติบโตของตลาดในอนาคต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมเป้าหมายในการเติบโตของ ROCE จากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 15 ตามเป้าภายในปี 2566
  • ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทฯ รายงานปริมาณการขาย 3.6 ล้านตัน เติบโตขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบปีต่อปี ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 3.2 ล้านตันบนพื้นฐานที่เปรียบเทียบได้ ปริมาณการขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้อย่างชัดเจน
  • บริษัทฯ สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 354 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และ 994 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับงวดเก้าเดือน ปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • โครงการ Olympus (โครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ และการจัดการความเป็นเลิศด้านต้นทุน) ช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนจำนวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และ 64 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับงวดเก้าเดือน ปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าประหยัดต้นทุนในปี 2563 จำนวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าการประหยัดต้นทุนได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ในปีนี้ถึงร้อยละ 15 จากการดำเนินโครงการย่อยต่างๆ

ภาพรวม:

  • บริษัทฯ ได้วางรากฐานที่สำคัญในปี 2563 ด้วยโครงการ Olympus ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศของธุรกิจ และเพิ่ม EBITDA ที่ยั่งยืนจำนวน 582 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 โดยมีการปรับเป้าหมายจากที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้าที่ 352 ล้านเหรียญสหรัฐในงาน Capital Markets Day เมื่อต้นปี 2563 หลังการดำเนินงานอย่างจริงจัง และแรงสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างทีมเพื่อริเริ่มการดำเนินโครงการในทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจทั่วโลก
  • บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผน  เพื่อบรรลุเป้าหมาย ESG และคำมั่นด้านการรีไซเคิลในการเพิ่มการรีไซเคิลเป็น  750,000 ตันต่อปีและลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิลทั่วโลกภายในปี 2568
  • บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านผู้นำ และยังมีการสรรหาผู้นำด้าน Digital and Lean Six Sigma มาสนับสนุนการปฏิรูปด้านเทคโนโลยีขององค์กรอีกด้วย
  • บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ S4 Hana (ระบบ ERP หรือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ) สำหรับการดำเนินงานทั่วโลก และจัดตั้งสำนักงาน Global Business Services (GBS) ซึ่งเป็นจุดเด่นในการดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ
  • บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างผู้นำที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานภายใต้การดูแลของนายดีลิป กุมาร์ อกาวาล CEO ที่รับผิดชอบทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการภายใต้ Chief Strategy Officer ในขณะเดียวกัน Chief Financial Officer และ Chief Human Resources Officer จะเป็นผู้วางโครงสร้างการกำกับดูแล เพื่อประสิทธิภาพในระดับองค์กร
- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article