JKN ตั้ง 3 บ.ร่วมทุนรุกขยายธุรกิจเพื่อสุขภาพ ช่วยบริหาความเสี่ยงกิจการ

Must read

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (26 พ.ย.) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ 3 บริษัท ภายในเดือน มิ.ย.64 ได้แก่

1. บริษัท เจเคเอ็น แฮร์นาว จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการรักษาปัญหาด้านเส้นผมอย่างครบวงจร มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 70% ร่วมกับนางสาวณัฏฐ์สิชา พลังธรรมกุล ถือหุ้น 30% รวมถึงนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ และนางพิสมัย ลิขิตอำนวย ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น โดยบริษัทจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 7 ล้านบาท

2.บริษัท เจเคเอ็น วันดี คอลเลจ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสถาบันสอนทำอาหาร มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 30% ร่วมกับนางวิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ถือหุ้น 70% รวมถึงนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ และนางพิสมัย ลิขิตอำนวย ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น โดยบริษัทจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 35 ล้านบาท

3.บริษัท เจเคเอ็น ออร่า จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 50% ร่วมกับบริษัท ไคเนติคอน พลัส จำกัด ถือหุ้น 50% รวมถึงนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ และนางพิสมัย ลิขิตอำนวย ถือหุ้นรายละ 1 หุ้น โดยบริษัทจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท

JKN ระบุอีกว่าเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะร่วมทำธุรกิจกับนางวิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย โดยผ่านการลงทุนในบริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็ม ซี จำกัด (JKN IMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในการนี้นางวิชุดา จะรับโอนหุ้นใน JKN IMC จำนวน 1 หุ้น จากนางสาวพิมพ์อุมา เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน JKN IMC ภายในเดือนธ.ค.63 ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน JKN IMC เปลี่ยนแปลงไป แต่บริษัทยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 99.998%

ภายหลังจากที่นางวิชุดา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ JKN IMC แล้วนั้น JKN IMC มีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มทุน จำนวน 42,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 4.29 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 14.29 ล้านบาท

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 ได้มีมติอนุมัติการสละสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของบริษัท เพื่อให้นางวิชุดา จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งจำนวน ภายหลังการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

จะทำให้ JKN คงเหลือถือหุ้น 69.978% ขณะที่นางวิชุดา เข้ามาถือหุ้น 30.022% และจะเข้ามาเป็นผู้บริหารใน JKN IMC และรับผิดชอบในการดูแลธุรกิจด้านการผลิตคอนเท้นท์ให้กับ JKN

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด (JKN Knowledge) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% คิดเป็นมูลค่า 25.59 ล้านบาท

ให้แก่นางอำไพ จักราจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าจะทำธุรกรรมการขายหุ้น JKN Knowledge แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.63

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ของ JKN กล่าวว่า การตั้งบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้เป็นการรุกธุรกิจด้านสุขภาพและความงามเต็มรูปแบบ

ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสของกลุ่ม JKN ในการใช้ความเชี่ยวชาญในการทำตลาดและการสร้างสรรค์คอนเท้นท์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ

ตลอดจนการเข้าถือหุ้นสถาบันสอนทำอาหารนั้น ถือเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่นิยมเรียนทำอาหารกันมากขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กลุ่ม JKN มองว่ามีแนวโน้มเติบโตที่ดีและสามารถเข้ามาช่วยต่อยอดเสริมสร้างความแข็งแกร่งในอาณาจักรเจเคเอ็น ทั้งนี้ยังสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเท้นท์เพียงอย่างเดียวในช่วงที่ผ่านมา

 เครดิต : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article